Onlangs kwam uit het onderzoek van Nationale Beroepengids over de populariteit van HR functies het beeld naar voren dat het HR werkveld weinig ontwikkeling vertoonde. Over de afgelopen 4 jaar was er amper verandering zichtbaar op de HR afdeling en dit bericht leidde dan ook tot een interessante discussie de recruiter wel of niet bij HR gerekend dient te worden. Naar aanleiding van deze discussie is Nationale Beroepengids nogmaals in de data van ruim 1 miljoen zoekopdrachten gedoken en heeft zij naar de gehele HR-branche gekeken. Dit leverde een stuk dynamischer beeld op van HR, vooral de beroepen op het gebied van arbeidsbemiddeling en loopbaanadvies laten een sterke ontwikkeling zien.

Recruiter populairste beroep

De Recruiter is de sterkste groeier in populariteit, dit beroep staat in 2016 bovenaan in de top 10 van meest gezochte HR beroepen op nationaleberoepengids.nl , dit beroep heeft in de afgelopen jaren sterk aan populariteit gewonnen. Het is interessant om te zien dat deze stijging ten koste is gegaan van de interesse in het zuster beroep Intercedent. Dit beroep leidde in 2013 de top 10 met overtuiging, maar de populariteit is in de afgelopen jaren afgenomen terwijl de interesse in het beroep Recruiter toenam. Gezamenlijk nemen deze twee beroepen de afgelopen 4 jaar een ruime 40% in van het aantal zoekopdrachten binnen de top 10, met een nagenoeg gelijk totaal aandeel. De groei in interesse in het beroep recruiter staat overigens niet in verhouding tot de groei van het aantal vacatures voor recruiter, dat begin dit jaar een groei van maar liefst 60% liet zien.

top10-hr-branche-2016

Loopbaan adviseur daalt

De andere beroepen die een grote ontwikkeling laten zien zijn te vinden binnen de loopbaanbegeleiding. Echter is dit een minder gunstige ontwikkeling, want de interesse neemt behoorlijk af. Zowel de Loopbaanadviseur als de Loopbaanbegeleider nemen sterk af in populariteit, zo stond de Loopbaanadviseur in 2013 nog op een 4e plek met bijna 11% van de zoekopdrachten, in 2016 neemt dit beroep de 7e plek in met nog maar 4,1%. De daling voor Loopbaanbegeleider is iets minder drastisch, deze neemt de afgelopen jaren consequent de 5e plek in. Echter neemt het percentage wel af van 10,4% in 2013 naar 8,2% in 2016.

top10-hr-branche-2015

De HR manager wordt iets populairder. Dit beroep blijft qua positie gelijk, maar het percentage neemt wel toe. In 2013 stond de HR Manager nog op 12,2%, in 2016 is het aantal zoekopdrachten toegenomen naar 16% van de top 10. De HR afdeling kent ook nog een andere winnaar, de HR-Adviseur. Dit beroep stond in 2013 op positie 6 met 10,2% en is in 2016 gestegen naar de 4e plaats met 14,1%. De interesse voor de functie HR-Assistent blijft redelijk gelijk in de jaren met zo ongeveer 6%. De HR-Officer en de HR-Medewerker blijven allebei qua positie gelijk op een respectievelijk 8e en 9e plaats. Het aandeel zoekopdrachten neemt wel toe, van respectievelijk 3,1% en 2,1% in 2013 naar 3,9% en 3,8% in 2016.

top10-hr-branche-2013

De tiende plaats toont in de jaren een verschil. Zo staat in 2013 en 2016 de Recruitment Consultant op deze positie, met een ruime 2%. In 2015 staat op de Loopbaancoach op deze plaats met 2,8%.

De Learning & Development specialisaties zijn niet populair genoeg om zichtbaar te zijn in de top 10. Daarnaast is ook de interesse in de verzuim,- en reïntegratie specialisaties onvoldoende om in het rijtje te worden getoond.

Conclusie

Het blijkt dus dat er aardig wat ontwikkeling te zien is binnen de branche als geheel en dat werving van personeel een steeds belangrijker onderdeel wordt. Ook kregen wij veel reacties op ons eerdere artikel dat veel van de ontwikkelingen vooral functie-inhoudelijk zijn. De technologische ontwikkelingen hebben het wervingsproces aanzienlijk veranderd en is er vooral op dat gebied veel specialisatie zichtbaar, zoals bijvoorbeeld het beroep Sourcer. Al wordt naar dit beroep vandaag de dag nog maar weinig gezocht.

  • Intercedent & recruiter zijn samen de populairste HR functies
  • Recruiter is de afgelopen jaren populairder geworden dan intercedent
  • Loopbaanbegeleiders en -adviseurs nemen in populariteit af
  • HRD, verzuim- en reïntegratiefuncties komen niet in de top 10 voor

Dit artikel is geschreven door Peter Koelewijn van de Nationale Beroepengids. Je vindt daar informatie over bijna 2.500 beroepen zoals salaris, arbeidsmarktperspectief en functie-inhoud, maar ook actuele zaken zoals vacatures, boeken en opleidingen. Ook biedt Nationale Beroepengids nog 3 gratis beroepskeuzetesten.

Over de Auteur

Bas van de Haterd Bas van de Haterd is professioneel bemoeial en expert op het gebied van technologie en werk. Hij schreef o.a. de boeken '10 banen die verdwijnen & 10 banen die verschijnen", "de maatschappelijke impact van de zelfrijdende auto" en "(R)evolutie van werk". Hij schrijft over recruitment in de brede zin van het woord en hoe dit beter kan door technologie slim in te zetten. Hij adviseert hier bedrijven over en geeft over dit onderwerp ook regelmatig inspirerende lezingen. Hij is te bereiken op bas@vandehaterd.nl


1.413 views | Reageer (0 reacties)

vandehaterd @ Twitter

Outdoor Recruitment

Wat voor personeel mik je op met zo'n poster op de deur?Wethouder van Verkeer & Vervoer Jeannette Baljeu doopt onderzeeboot RETOnderzeeboot RET rijdt door de straten - wereld haven dagen 1 - maximumMis de boot niet - onderzeeboot RET - maximumKapitein van deze lijn - onderzeeboot RET - wereld havendagen - maximum73764129Werving 1#or manpower ad. Crisis is over#or avans 2#or op anavs 1De ideale (bij)baanlandmacht_tram_08

Categoriën