Keizer zonder kleren

Door Sybren van der Schaar op 07-04-2014 07:20.

waarheid

800.000 Werklozen en 100.000 openstaande vacatures. Hoe kan dat? In Nederland lijkt het of niemand dit raar vindt of niet wil zien. Er is nog niet een politiek leider geweest die dit heeft aangestipt. Stel dat Nederland zich in oorlogssituatie zou bevinden, zou men dan nog op dezelfde wijze naar dit fenomeen kijken? Zou men 100.000 openstaande vacatures tolereren? Ik denk het niet. Alle hands on dek.

WOII

Wat kunnen we leren van WOII. In die tijd moest America in korte tijd haar oorlog productie drastisch verhogen. Hadden ze genoeg mensen rond lopen die opgeleid waren voor hun taak? Nee, dat was nu juist de uitdaging. Men zette hun creativiteit in om de werkzaamheden op een dusdanige wijze te organiseren, dat ongeschoolden snel productief aan de slag konden gaan. Zo werden speciale laselektrodes ontwikkeld waar ongeschoolden mee konden lassen, mallen ontwikkeld om machines foutloos in elkaar te zetten en werd de kwaliteit bewaakt door eenvoudige controle mechanieken.

Processen anders inrichten

Zouden we daar iets van kunnen leren? Zouden we bedrijven bewust kunnen maken anders naar hun openstaande vacatures te kijken? Is ervaring werkelijk zo belangrijk als dat juist een kernkwaliteit is van een bedrijf? Kern van een bedrijf is, dat ze een proces beheersen waar zij in gespecialiseerd zijn. Hoe specialistischer een bedrijf, hoe kleiner de kans dat sollicitanten ervaring hebben in dat specialisme. Is het dan niet handiger de focus van het bedrijf te richten op het zo snel mogelijk productief krijgen van nieuwe sollicitanten, door processen anders in te richten? Door bijvoorbeeld minder afhankelijk te zijn van ervaring en kennis van de medewerkers?

Startende ondernemers

Het zelfde geldt voor startende ondernemers. Het UWV biedt werkzoekenden een half jaar de tijd om het ondernemerschap onder de knie te krijgen met behoud van uitkering, terwijl elke ondernemer ervaart dat het jaren kost om het onder de knie te krijgen. Waarom heeft het UWV zo’n haast als er niet voldoende vacatures zijn? Wat is er op tegen om daar 3 jaar voor te nemen? Nederland heeft genoeg coaches en adviseurs die daar ook graag een steentje aan willen bijdragen.

Houd het simpel

Als we onze maatschappij en bedrijven nu eens simpeler gaan inrichten en meer gaan vertrouwen op het potentieel in mensen en hun zelfredzaamheid. Dan zouden we, vermoed ik, aanzienlijk meer productie op allerlei terreinen realiseren. Er is nog genoeg te doen in Nederland om er een leefbaarder maatschappij van te maken.

Keizer zonder kleren

Net als in het sprookje “de keizer zonder kleren “ is het tijd dat we de naakte waarheid onder ogen gaan zien dat huidige systemen aan een ingrijpende transformatie toe zijn. Tijd voor een frisse wind.

Over de Auteur

Sybren van der Schaar Waarom (WHY) werkzaam als talent partner? “Mijn overtuiging is dat iedereen talent heeft, dat er voor iedereen werkzaamheden zijn die passen bij zijn talenten en dat werken met je talenten veel plezier en persoonlijk succes oplevert. Dat wat mensen doorgaans vanzelfsprekend vindt zie ik als een talent. Mijn overtuiging is dat iedereen die zijn eigen talenten zal (h)erkennen vervolgens ook de talenten van anderen gaat (h)erkennen en waarderen. Met behulp van de talentenscan kan ik daar een bijdrage aan leveren. In een wereld / organisatie waar iedereen zich bewust is want zijn eigen unieke kwaliteiten en werkzaamheden uitvoert die passen bij zijn talenten zal harmonie heersen. Dat is mijn overtuiging en mijn “waarom” ik dit werk graag doe.” Ik ben geaccrediteerd consultant TMA™ Methode en heb inmiddels tientallen talentenscans uitgevoerd. Daarnaast heb ik veel kennis van methoden en technieken op het gebied van management, persoonlijke ontwikkeling en selectie en werving. Voor mijn klanten vervult ik naast de expert rol ook graag de rol van sparring partner. Vertaling van talent naar performance en ondernemers helpen bij het verwezenlijken van hun dromen geven me veel energie.


241 views | Reageer (1 reacties)

vandehaterd @ Twitter

Outdoor Recruitment

Wat voor personeel mik je op met zo'n poster op de deur?Wethouder van Verkeer & Vervoer Jeannette Baljeu doopt onderzeeboot RETOnderzeeboot RET rijdt door de straten - wereld haven dagen 1 - maximumMis de boot niet - onderzeeboot RET - maximumKapitein van deze lijn - onderzeeboot RET - wereld havendagen - maximum73764129Werving 1#or manpower ad. Crisis is over#or avans 2#or op anavs 1De ideale (bij)baanlandmacht_tram_08

Categoriën