16889753_sNaar aanleiding van diverse artikelen over de magere resultaten van werving en selectie, vooral bij hoger opgeleiden, wil ik graag een onderbelichte dimensie naar voren brengen. Deze onderbelichte dimensie wordt vaak als zingeving bestempeld. Wat is zingeving eigenlijk? Wat kunnen bedrijven en sollicitanten ermee?

In de huidige transitie wordt selectie op basis van zingeving nog in beperkte mate meegewogen. Resultaat: Zes van de tien medewerkers vertrekken na het aannemen van een baan weer binnen twee jaar en 15 procent zelfs al binnen een jaar. (bron: www.Nuzakelijk.nl)

De huidige selectie resultaten kunnen aanzienlijk verbeterd worden.

Stel de focus in werving en selectie zou worden verschoven van iemands carrière behoefte naar iemands roeping. Wat zou dat kunnen bijdragen aan het succes van werving en selectie? Met ‘roeping’ wordt bedoeld dat iemand zijn persoonlijke missie in combinatie met zijn talenten ten dienst stelt voor een betere wereld. Niet de persoon zelf is het middelpunt maar het grote geheel is het middelpunt. Waar carrière vooral gericht is op ambitie, status, talent en geld, is roeping vooral gericht op zingeving, talent, verbinding en beloning op geleverde reële waarde.

Hoe kun je iemands roeping achterhalen? Aan de hand van de “logische niveaus” kan iemands roeping worden ontdekt.

Uitleg “de logische niveaus”

Iedereen leeft tegelijkertijd op 6 niveaus (bewust en onbewust). Alle niveaus werken samen en ondersteunen elkaar. Lagere niveaus kunnen hogere beïnvloeden, hogere beïnvloeden sowieso de lagere – zowel bekrachtigend als beperkend. Hoe hoger het niveau waarop je verandering aanbrengt, hoe krachtiger en duurzamer het effect zal zijn. Wanneer de logische niveaus met elkaar in overeenstemming zijn, krijg je congruent (authentiek) gedrag.

Logische niveaus

 De afbeelding hierboven laat zien welke niveaus carrière en roeping bestrijken. Roeping bevat alle logische niveaus omvat. Carrière daar en tegen ontbeert het zingeving-niveau, namelijk persoonlijke missie. Zou men tijdens het werving- en selectieproces een sollicitant op elk niveau onderzoeken dan wordt inzicht verkregen in de totale persoonlijkheid of hoe congruent (authentiek) iemand is. Op basis van deze informatie kan een sollicitant geplaatst worden bij een bedrijf die aan alle niveaus (roeping) van een sollicitant ruimte biedt. Deze wijze van selecteren draagt bij aan een bevredigender match voor zowel de werkgever als werknemer. Samen versterken ze elkaars missie.

Bijkomend voordeel:
Veel mensen die zaken in hun leven willen veranderen zoals bijvoorbeeld afvallen, stoppen met roken, meer discipline, klantvriendelijker, proactiever etc. vallen vaak terug in hun oude gedrag. Dat komt omdat ze die veranderingen niet koppelen aan hun persoonlijke missie. Zou iemand dat wel doen dan neemt zijn innerlijke kracht in sterkte toe om een verandering in te zetten en die te borgen. Zo zal bijv. een topsporter vanuit zijn missie gemotiveerder zijn om te stoppen met roken dan de doorsnee mens.

Bekenden voorbeelden van personen die hun roeping volgden zijn Nelson Mandela en Martin Luther King. Zij lieten zich niet van hun stuk brengen en toonden wat een kracht er in een mens schuilt als hij zijn roeping volgt.

Conclusie

Door iemands persoonlijke missie, talenten en vaardigheden op te nemen in het selectieproces zal het aantal succesvolle matches en het aantal bevlogen medewerkers toenemen. Deze bevlogen medewerkers voelen vanuit hun kern de behoefte om zich permanent te blijven ontwikkelen (Nelson Mandela veranderde zichzelf tijdens zijn gevangenschap om zijn missie te kunnen volbrengen). Dit in tegenstelling tot mensen die vanuit hun carrière-drive zich ontwikkelen. Zij lopen vast in hun ontwikkeling omdat een stap terug (Peter Pan-syndroom) voor deze mensen bijna onmogelijk is. Bedrijven die opereren vanuit hun missie en die medewerkers aannemen met een aansluitende persoonlijke missie (roeping) zijn succesvoller dan de meeste doorsnee bedrijven.

Over de Auteur

Sybren van der Schaar Waarom (WHY) werkzaam als talent partner? “Mijn overtuiging is dat iedereen talent heeft, dat er voor iedereen werkzaamheden zijn die passen bij zijn talenten en dat werken met je talenten veel plezier en persoonlijk succes oplevert. Dat wat mensen doorgaans vanzelfsprekend vindt zie ik als een talent. Mijn overtuiging is dat iedereen die zijn eigen talenten zal (h)erkennen vervolgens ook de talenten van anderen gaat (h)erkennen en waarderen. Met behulp van de talentenscan kan ik daar een bijdrage aan leveren. In een wereld / organisatie waar iedereen zich bewust is want zijn eigen unieke kwaliteiten en werkzaamheden uitvoert die passen bij zijn talenten zal harmonie heersen. Dat is mijn overtuiging en mijn “waarom” ik dit werk graag doe.” Ik ben geaccrediteerd consultant TMA™ Methode en heb inmiddels tientallen talentenscans uitgevoerd. Daarnaast heb ik veel kennis van methoden en technieken op het gebied van management, persoonlijke ontwikkeling en selectie en werving. Voor mijn klanten vervult ik naast de expert rol ook graag de rol van sparring partner. Vertaling van talent naar performance en ondernemers helpen bij het verwezenlijken van hun dromen geven me veel energie.


478 views | Reageer (0 reacties)

vandehaterd @ Twitter

Outdoor Recruitment

Wat voor personeel mik je op met zo'n poster op de deur?Wethouder van Verkeer & Vervoer Jeannette Baljeu doopt onderzeeboot RETOnderzeeboot RET rijdt door de straten - wereld haven dagen 1 - maximumMis de boot niet - onderzeeboot RET - maximumKapitein van deze lijn - onderzeeboot RET - wereld havendagen - maximum73764129Werving 1#or manpower ad. Crisis is over#or avans 2#or op anavs 1De ideale (bij)baanlandmacht_tram_08

Categoriën