19807274_sBinnen veel organisaties wordt de druk gevoeld om te veranderen. Huidige werkmethoden leveren steeds minder op en veel organisaties zullen zich opnieuw moeten uitvinden. De gangbare wijze van veranderingen worden vaak vanuit de top geïnitieerd en door consultants begeleid. Met als resultaat dat mensen binnen organisaties hun gedrag moeten aanpassen aan de nieuw opgelegde koers in vast gedefinieerde taken. Het rendement van deze wijze van veranderen valt vaak tegen en de werkdruk neemt toe. Het middel is erger dan de kwaal.

Het wordt tijd om op een andere wijze organisaties te “veranderen”. Hoe transformeer je een organisatie naar een staat van duurzame evolutie? Ik geloof in evolutie. Het woord “veranderen” suggereert dat er ook periodes zijn dat je niet hoeft te veranderen wat vaak leidt tot stagnatie. Het leven is synoniem aan evolutie en een organisatie die wil blijven voortbestaan zal die evolutie blijvend dienen te volgen.

Hoe kan je sturing geven aan een evoluerende organisatie? Hoe kan je sturen op vertrouwen en toch het gewenste resultaat bereiken? Het antwoord kan je vinden in de natuur. Alles in de natuur ontwikkelde zich volgens bepaalde cycli en evolueert volgens vaste patronen. Daar maakt bv de tuinbouwsector dankbaar gebruik van. In de tuinbouw wordt veel aandacht gegeven aan de omgeving en “talentvol” zaad. Zo wordt de temperatuur, water, bemesting, licht, luchtvochtigheid etc nauwkeurig gereguleerd zodat de gewassen optimaal groeien. Een proces wat gericht is op het creëren van de juiste omgeving en het gebruik van het juiste zaad, wat resulteert in een optimaal rendement. Elk jaar leert een tuinder wat bij en dat zorgt voor een steeds hoger rendement.

Waarom zouden we dat principe niet binnen organisaties kunnen toepassen? Als we alle parameters in beeld hebben hoe mensen het beste tot hun recht komen, hoeven we de mensen niet te veranderen (alsof dat mogelijk is), maar hun omgeving. Dat kunnen we realiseren door mensen op een positie/functie te plaatsen die past bij hun talentprofiel. Vervolgens optimaliseer je hun omgeving. Dit vereist kennis hoe een optimale omgeving te creëren, instrumentarium om talent zichtbaar te maken en constructieve feedback voor de ontwikkeling.

De kennis en het instrumentarium is reeds ontwikkeld. Het wordt alleen nog maar mondjesmaat toegepast. Bedrijven die dat wel doen presteren ver boven het gemiddelde. Investeren in een productieve omgeving waar mensen kunnen excelleren, levert een hoog rendement op.

Om te achterhalen wat voor soort omgeving een mens nodig heeft om goed te kunnen presteren kun je beginnen met het analyseren van iemands drijfveren: Wat inspireert iemand en wat is zijn persoonlijke missie. Door dit in kaart te brengen en zichtbaar te maken kan je vervolgens de omgeving van ieder persoon optimaliseren.

Zo kun je bv een persoon met een drijfveer “klanten helpen” het beste aan de buitenkant (omgeving) van de organisatie plaatsen. Iemand met een drijfveer “innovatie” zet je op ontwikkelingsafdeling (omgeving) en iemand met een drijfveer leidinggeven laat je leiding geven. Deze mensen hoef je niet te motiveren want ze doen het vanuit zichzelf. Geef je hen ook nog constructieve feedback, dan zal hun drijfveer ervoor zorgen dat ze zich zullen gaan verbeteren. Want ze zijn intrinsiek gemotiveerd om het beste uit zich zelf te halen.

Om vervolgens een hechte eenheid te maken inspireer je ze met een krachtige visie die je vervolgens vertaalt naar een missie om richting te geven.

Deze wijze van organisatie verandering sluit aan op mijn overtuiging dat mensen elkaar van nature willen helpen, zich willen ontwikkelen en dat graag combineren met het realiseren van een gezamenlijk zichtbaar resultaat waaraan een ieder vanuit zijn talent een zinvolle bijdrage heeft mogen leveren.

Conclusie: Wil je een organisatie veranderen, verander dan niet de mens maar optimaliseer zijn omgeving.

Over de Auteur

Sybren van der Schaar Waarom (WHY) werkzaam als talent partner? “Mijn overtuiging is dat iedereen talent heeft, dat er voor iedereen werkzaamheden zijn die passen bij zijn talenten en dat werken met je talenten veel plezier en persoonlijk succes oplevert. Dat wat mensen doorgaans vanzelfsprekend vindt zie ik als een talent. Mijn overtuiging is dat iedereen die zijn eigen talenten zal (h)erkennen vervolgens ook de talenten van anderen gaat (h)erkennen en waarderen. Met behulp van de talentenscan kan ik daar een bijdrage aan leveren. In een wereld / organisatie waar iedereen zich bewust is want zijn eigen unieke kwaliteiten en werkzaamheden uitvoert die passen bij zijn talenten zal harmonie heersen. Dat is mijn overtuiging en mijn “waarom” ik dit werk graag doe.” Ik ben geaccrediteerd consultant TMA™ Methode en heb inmiddels tientallen talentenscans uitgevoerd. Daarnaast heb ik veel kennis van methoden en technieken op het gebied van management, persoonlijke ontwikkeling en selectie en werving. Voor mijn klanten vervult ik naast de expert rol ook graag de rol van sparring partner. Vertaling van talent naar performance en ondernemers helpen bij het verwezenlijken van hun dromen geven me veel energie.


202 views | Reageer (0 reacties)

vandehaterd @ Twitter

Outdoor Recruitment

Wat voor personeel mik je op met zo'n poster op de deur?Wethouder van Verkeer & Vervoer Jeannette Baljeu doopt onderzeeboot RETOnderzeeboot RET rijdt door de straten - wereld haven dagen 1 - maximumMis de boot niet - onderzeeboot RET - maximumKapitein van deze lijn - onderzeeboot RET - wereld havendagen - maximum73764129Werving 1#or manpower ad. Crisis is over#or avans 2#or op anavs 1De ideale (bij)baanlandmacht_tram_08

Categoriën