Als een foto moet worden meegestuurd met een sollicitatie zijn knappe vrouwen in het nadeel, zo blijkt uit een onderzoek van twee Israëlische wetenschappers. Over het algemeen wordt aangenomen dat knappe mensen het makkelijker hebben in het leven, toch blijkt dit niet zo te zijn. Ze worden vaker schuldig bevonden in rechtzaken en nu blijkt dus dat ze ook minder vaak worden uitgenodigd voor sollicitatiegespreken als er een foto meegestuurd wordt.

Voor het onderzoek zijn 2500 fake-sollicitaties verstuurd, met nagenoeg dezelfde CV’s, maar met een andere foto. Vooraf zijn de foto’s in een onderzoek beoordeeld op attractiviteit. Bij mannen bleek dat de knappe man vaker werd uitgenodigd dan de minder knappe man, daar blijkt het dus wel zo te zijn dat een mooi uiterlijk positief bijdraagt aan de arbeidsmarkt kansen. Bij vrouwen was dit exact omgekeerd.

Initieel werd gedacht dat dit kwam door het ‘domme blondje’ principe (mooi zal wel niet slim zijn), maar de foto’s waren ook gewaardeerd op ‘hoe intelligent ziet iemand eruit’. Er bleek geen enkele correlatie te zijn tussen hoe intelligent zag de persoon eruit en wel of niet uitnodigen voor een gesprek. De enige correlatie was met attractiviteit.

De enige verklaring die men kan vinden is pure jaloezie. In Israel bijvoorbeeld is 93% van de recruiters vrouw en blijkbaar hebben vrouwen moeite met andere mooie vrouwen. De oplossing is overigens eenvoudig, geen foto meesturen.

Over de Auteur

Bas van de Haterd Bas van de Haterd is professioneel bemoeial en expert op het gebied van technologie en werk. Hij schreef o.a. de boeken '10 banen die verdwijnen & 10 banen die verschijnen", "de maatschappelijke impact van de zelfrijdende auto" en "(R)evolutie van werk". Hij schrijft over recruitment in de brede zin van het woord en hoe dit beter kan door technologie slim in te zetten. Hij adviseert hier bedrijven over en geeft over dit onderwerp ook regelmatig inspirerende lezingen. Hij is te bereiken op bas@vandehaterd.nl


5.222 views | Reageer (2 reacties)
  • Roger

    In de eerste drie zinnen van het artikel waar je naar verwijst, staat toch echt dat knappe mensen meestal voordeel hebben en dat dit ook wetenschappelijk is bewezen. Sterker nog, het staat buiten kijf dat mooie mensen meer voordeel hebben. Er zijn echter ook gevallen te vinden waar dat principe niet geldt; de Economist haalt één geval aan en blijkbaar heb je zelf ook over een ander geval gelezen. Maar dat betekent geenszins dat mooie mensen over het algemeen geen voordeel hebben…

  • Er zijn verschillende tegenstrijdigheden bij deze onderzoeken. Zo blijkt hier dus bij sollicitaties waarbij een foto wordt meegestuurd dat men het niet heeft. Recent bleek ook uit een onderzoek in de rechtspraak dat knappe mensen vaker veroordeeld worden. In heel veel andere dingen hebben ze vaak wel het voordeel. Blijkbaar is het een ‘checks and balances’ geval. 


vandehaterd @ Twitter

Outdoor Recruitment

Wat voor personeel mik je op met zo'n poster op de deur?Wethouder van Verkeer & Vervoer Jeannette Baljeu doopt onderzeeboot RETOnderzeeboot RET rijdt door de straten - wereld haven dagen 1 - maximumMis de boot niet - onderzeeboot RET - maximumKapitein van deze lijn - onderzeeboot RET - wereld havendagen - maximum73764129Werving 1#or manpower ad. Crisis is over#or avans 2#or op anavs 1De ideale (bij)baanlandmacht_tram_08

Categoriën