Nu na het CDA congres het kabinet Rutte-Verhagen er daadwerkelijk lijkt te komen is het goed om eens te kijken naar de impact op de arbeidsmarkt. Aangezien personeelsnet al een bijzonder uitgebreid overzicht heeft gemaakt (complimenten daarvoor) zal ik dat niet nog eens doen. Ook heeft Personeelslog en arbeidsmarkt.blogo al wat commentaren gegeven die de moeite waard zijn.

Wat mij opvalt in het hele regeerakkoord, voor zover ik het zie, is het geheel ontbreken van enige visie op de toekomst van de arbeidsmarkt. Van een oud HR man als Rutte had ik meer verwacht en teleurstelling van het niet samenhangende, visieloze akkoord maakt mij dus meester.

Men predikt zoals altijd de kenniseconomie, maar gaat het lastiger maken voor kennismigranten. Immers moest Geert Wilders ook iets in de melk te brokkelen hebben. De PVV staat haaks op onderwijs en kenniswerk, dus dat was te verwachten. Het PVV programma lijkt immers veel op het SP programma dat zich vooral richt om ongeschoolde arbeiders aan het werk te houden met subsidies.

Een voorbeeld hiervan is de volgende regeling, die geldt als bescherming voor eigen werknemers en niet optimalisering van de arbeidsmarkt:

Voor Roemenen en Bulgaren moet nog tot 1 januari 2014 een tewerkstellingsvergunning worden aangevraagd.

Een ander nog typerender voorbeeld is:

Het kabinet Rutte-Verhagen gaat onderzoeken of het arbeidsmigratiebeleid kan worden aangescherpt. Het kabinet ziet wel het belang in van kennismigranten voor de economie, maar gaat onderzoeken of er geen misbruik plaatsvindt. Eventueel kan op basis hiervan een nadere opleidingseis worden gesteld.

We weten allemaal waar dat toe leidt: meer regels, strengere procedures en dus minder talenten die bij ons willen werken. Heren politici, we zijn niet Amerika waar iedereen heen wil, we moeten voor die top kennismedewerkers concurreren met de rest van Europa. Een reden dat we ze konden aantrekken was ons prettige liberale klimaat, vrijheid van godsdienst, seksuele voorkeur, etc. Internationaal zal die positie dus sterk verzwakken.

Flexibeler

Verder hoor ik men weer praten over het flexibeler maken van de arbeidsmarkt. Misschien dat ik iets over het hoofd zie, maar nóg flexibeler? Waarom hoor ik alle werkgevers klagen dat de toppers allemaal zelfstandig zijn? Waarom hoor ik steeds meer mensen zeggen: als je echt talent hebt en je bent de 30 gepasseerd werk je dus niet meer in loondienst? Precies, omdat de Nederlandse arbeidsmarkt fantastisch flexibel is.

Ik hoorde recent Femke Halsema zeggen dat de arbeidsmarkt op slot zit. Ik weet niet welke arbeidsmarkt, misschien die van de ambtenaren en politici waar ze zelf in rond loopt, maar de Nederlandse arbeidsmarkt functioneert eigenlijk best aardig. De extreem lage werkloosheid in ‘de grootste crisis sinds de jaren 30’ bewijst dat denk ik wel!

Het woord ZZP’er valt heel af en toe, maar juist op de plek waar het nodig is niet. Er wordt gesproken alsof het een uniforme groep is (is het niet) en om hier echt beleid voor te voeren dat nut heeft moeten grote hervormingen gedaan worden (die worden niet gedaan).

Pensioen

De hervormingen die missen? Bijvoorbeeld die van het pensioenstelsel. Dit zou 100% op zijn kop moeten. Het volledige afschaffen van pensioenfondsen zou stap 1 zijn wat mij betreft. Die gaan namelijk uit van het feit dat iemand zijn hele leven bij één bedrijf of tenminste in één branche werkt. Tevens gaan ze uit van het feit dat men of werknemer of ondernemer is. Een pensioenstelsel dat aansluit op de arbeidsmarkt zou uitgaan van de individu op de arbeidsmarkt, die zijn eigen pensioenverzekering kiest en uitkering krijgt op basis van wat hij of zij stort en de werkgever daarbij stort. Dus niet de werkgever kiest het fonds, maar de werknemer. Helaas, geen visie, geen hervorming, geen aansluiting op de arbeidsmarkt.

Ambtenaren

Zoals altijd staat er weer in dat er minder ambtenaren moeten komen en zoals altijd ben ik het daar mee eens, mits dat ook inhoud dat er minder beleid gemaakt gaat worden. Dat is natuurlijk niet het geval, want een nieuw kabinet wil altijd vooral weer hun eigen beleid maken, waardoor er nooit minder ambtenaren komen of deze gewoon met externen worden opgevangen.

Er moeten ook weer veel agenten bij, maar om deze aan te trekken zouden de salarissen flink moeten stijgen, wat natuurlijk weer niet kan want er is een nullijn afgesproken. Hetzelfde geldt voor de zorg. Kansloos tegenstrijdig beleid.

Het samenvoegen van ministeries is een bijzonder iets. Ergens zou ik het heel erg moeten steunen, want dan komt er misschien een keer een integraal beleid. Echter, we weten inmiddels ook dat groter meestal inhoud dat het minder efficiënt en minder goed functioneert. Minder ministers is op zich goed, maar ik mis dan het opvangen hiervan met veel meer ‘onderministers’ of staatssecretarissen. Nu zullen heel veel beleidsterreinen niet de aandacht krijgen die ze verdienen, waardoor de kamer bij elke scheet van de media weer een spoeddebat aanvraagt waardoor er uiteindelijk niets zal gebeuren omdat men enkel vergaderd.

Conclusie

Zelfs nu we, voor het eerst volgens mij, een voormalig HR manager als premier gaan krijgen is de arbeidsmarkt iets waar geen samenhangend beleid op wordt gevoerd. Men praat over kenniseconomie, maar investeert niet in onderwijs en maakt het kennismigranten moeilijker. Men praat over ZZP’ers, maar hervormt geen algemene stelsels die nodig zijn deze groep goed te bedienen. Men predikt een flexibelere arbeidsmarkt, maar de crisis heeft juist laten zien dat die foed functioneert. Tot slot praat men over minder ambtenaren, maar niet over minder beleid en heeft men bij een aantal activiteiten volgens mij niet de echte consequenties goed doorgedacht. Geen samenhangend beleid dus.

Over de Auteur

Bas van de Haterd Bas van de Haterd is professioneel bemoeial en expert op het gebied van technologie en werk. Hij schreef o.a. de boeken '10 banen die verdwijnen & 10 banen die verschijnen", "de maatschappelijke impact van de zelfrijdende auto" en "(R)evolutie van werk". Hij schrijft over recruitment in de brede zin van het woord en hoe dit beter kan door technologie slim in te zetten. Hij adviseert hier bedrijven over en geeft over dit onderwerp ook regelmatig inspirerende lezingen. Hij is te bereiken op bas@vandehaterd.nl


567 views | Reageer (8 reacties)
 • Leuke aanvulling: Marco Derksen heeft een tag cloud gemaakt van het hele document, welke woorden komen er het meest in voor: http://www.upstream.nl/blog/bericht/regeerakkoord_als_word_cloud

  Het woord beleid is erg groot (vandaar dat ik niet geloof dat ze het niet zullen maken zodat ze die ambtenaren kunnen missen) en ook onderwijs en zorg komen blijkbaar vaak voor (helaas is het beleid hier dan niet positief voor).

  Het woord arbeidsmarkt zie ik er niet tussen staan, typerend.

 • Pingback: Tweets die vermelden Nieuwe regeerakkoord en de arbeidsmarkt | RecTec -- Topsy.com()

 • Rvandenhoff

  en over het internet staat er 1 zinnetje!!
  “Het kabinet bevordert een vrij en open internet” en daar moeten we het dan mee doen….

 • Edgar Oomen

  Interessant artikel, ik doe ook graag een aanvulling.

  Ik kan mij vinden dat je zegt “de Nederlandse arbeidsmarkt functioneert eigenlijk best aardig. De extreem lage werkloosheid in ‘de grootste crisis sinds de jaren 30′ bewijst dat denk ik wel!”

  Wat je hier wel als nuance bij kan toevoegen is dat het voor bepaalde groepen toch lastig is om mee te doen met deze aardig functionerende arbeidsmarkt. Denk hierbij aan jongeren zonder startkwalificatie, arbeiders met een beperking of 55+-ers.

  Dit zijn groepen die extra hulp nodig hebben en tegelijkertijd meer swung aan een bedrijf kunnen geven. In de praktijk blijven zij vaak aan de kant staan omdat de partijen die hen kunnen helpen vast zitten in de eigen organisatie structuur of wettelijke kaders.

  Ik denk dat wat je noemt voor ZZP-ers ook geldt voor deze groep.

  Vraag hierbij “Hoeveel talent mist de Nederland arbeidsmarkt door geen ruimte te bieden aan bepaalde doelgroepen?”

 • Anoniem

  Interessant artikel, ik doe ook graag een aanvulling.

  Ik kan mij vinden dat je zegt “de Nederlandse arbeidsmarkt functioneert eigenlijk best aardig. De extreem lage werkloosheid in ‘de grootste crisis sinds de jaren 30′ bewijst dat denk ik wel!”

  Wat je hier wel als nuance bij kan toevoegen is dat het voor bepaalde groepen toch lastig is om mee te doen met deze aardig functionerende arbeidsmarkt. Denk hierbij aan jongeren zonder startkwalificatie, arbeiders met een beperking of 55+-ers.

  Dit zijn groepen die extra hulp nodig hebben en tegelijkertijd meer swung aan een bedrijf kunnen geven. In de praktijk blijven zij vaak aan de kant staan omdat de partijen die hen kunnen helpen vast zitten in de eigen organisatie structuur of wettelijke kaders.

  Ik denk dat wat je noemt voor ZZP-ers ook geldt voor deze groep.

  Vraag hierbij “Hoeveel talent mist de Nederland arbeidsmarkt door geen ruimte te bieden aan bepaalde doelgroepen?”

 • @edgaroomen: de stelling is ook: dat hij best aardig functioneert, niet optimaal 🙂

  Ja, er is een groot probleem in bepaalde sectoren. De jongeren zonder startkwalificatie vind ik persoonlijk nog het minste probleem, dat is namelijk deels een eigen keuze waarvan ik vind dat mensen zelf verantwoordelijk voor zijn. We moeten zorgen dat die er zo min mogelijk zijn, maar dat is deels ook eigen verantwoordelijkheid.

  De mensen met een beperking komen nog lang niet goed aan de bak. Helemaal mee eens, hier moet specifiek beleid op gevoerd worden. De ouderen zelfde verhaal, maar dat probleem zit veel dieper. Ten eerste in beeldvorming, maar nog veel belangrijker zit dat in de hele structuur van Nederland. Immers moet je een 55 plusser volgens de CAO veel meer betalen, ongeacht of hij beter is of niet. Tja… Dat is dus ook een keuze van de overheid, waar nu geen beleid op gevoerd wordt.

  Punt is dat het beleid dat er nu staat totaal onsamenhangend is en ook niets voor die groepen doet, terwijl de arbeidsmarkt in zijn geheel weer wordt bekeken als niet functionerend. Het is zwalkend beleid.

 • Anoniem

  Ik ben het helemaal eens dat de beeldvorming en vooral de onbekendheid met bepaalde doelgroepen zorgen voor onzekerheid bij werkgevers. Deze onzekerheid zorgt ervoor dat groepen uitgesloten worden in plaats van dat er gericht beleid wordt ingericht voor het betrekken van deze arbeiders in de organisatie.

  Gericht beleid draagt bij aan het oppakken van problemen, zoals je noemt in het voorbeeld van de 55 plussers.

  Een belangrijke oplossing voor beeldvorming is om partijen met elkaar kennis te laten maken en samen afspraken te laten maken voor gericht beleid. Zelf draag ik hier een steentje in bij door ketenpartijen een toegankelijke belevenis aan te bieden, waarbij zij met elkaar kennis maken en wezenlijke oplossingen benoemen. Uitdaging hierbij is om het proces van de doelgroep centraal te stellen en oplossingen te borgen in beleid en de organisaties zelf.

 • Pingback: Nieuwe regering: geen beleid m.b.t. de arbeidsmarkt | RecTec()


vandehaterd @ Twitter

Outdoor Recruitment

Wat voor personeel mik je op met zo'n poster op de deur?Wethouder van Verkeer & Vervoer Jeannette Baljeu doopt onderzeeboot RETOnderzeeboot RET rijdt door de straten - wereld haven dagen 1 - maximumMis de boot niet - onderzeeboot RET - maximumKapitein van deze lijn - onderzeeboot RET - wereld havendagen - maximum73764129Werving 1#or manpower ad. Crisis is over#or avans 2#or op anavs 1De ideale (bij)baanlandmacht_tram_08

Categoriën