Politieke werving

Door Bas van de Haterd op 24-06-2010 07:34.

Een tijdje geleden hoorde ik Jacques Wallage, oud tweede kamerlid van de PVDA en oud burgemeester van Groningen een interessant punt maken. In Nederland is slechts 2% lid van een politieke partij, daarmee is het wervingspotentieel voor politieke functies wel heel erg beperkt. Immers is politieke affiliatie, zeker in de manier waarop de politiek nu werkt, noodzakelijk om in aanmerking te komen voor een politieke functie.

Op 16 juni had NRC Next een hele mooie 2 pagina spread in het blad over waar de nieuwe tweede kamer leden vandaan kwamen. Zowel qua regio als achtergrond, eerdere functie, etc. Dan zien we hoe beperkt de Nederlandse volksvertegenwoordiging eigenlijk is.

Politieke cijfers

Eerst de politieke cijfers, met dank aan NRC Next dus. Natuurlijk is de vraag: is de tweede kamer een afspiegeling van de maatschappij of een vertegenwoordiging? De oorspronkelijke gedachte (van zo’n 150 jaar geleden) is dat het een vertegenwoordiging moet zijn, niet elk beroep hoeft zijn eigen afgevaardigde te hebben zogezegd. Toch is de verdeling van eerdere beroepen bijzonder te noemen.

Minstens de helft is eerder bij de overheid werkzaam geweest, 40% was eerder raadslid. Opvallend is dat een ongekend groot aantal nieuwe 2e kamerleden werkzaam was als assistent voor een 2e kamerlid. Bij de SP is dit zelfs 60%.

Het aantal ondernemers in de kamer is minimaal, zelfs de VVD, dat een ‘ondernemerspartij’ zou zijn heeft er geen één.

Het gemiddelde opleidingsniveau is sterk gestegen. Midden jaren ’90 was 58% academisch geschoold, nu is 2/3 dat. Het aantal hoger opgeleiden in de kamer is boven de 90% gekomen.

Regionaal gezien is er een zeer scheve verhouding. Zuid Holland, met 50 zetels, is sterk oververtegenwoordigd. Noord Holland met 31 zetels heeft ook niet te klagen. Zeeland heeft nog maar 1 iemand in de kamer, Brabant (qua inwoners één van de grootste provincies) slechts 9 zetels, Gelderland heeft er zelfs maar 4. Opvallend is dat uit grote steden als Arnhem en Nijmegen geen enkel kamerlid komt. De drie noordelijke provincies tellen samen 13 kamerleden (drenthe 3, Groningen 4, Friesland 6). Limburg, dat zichzelf sterk ondervertegenwoordigd voelde de laatste jaren, heeft met 10 kamerleden eigenlijk helemaal niets te klagen relatief aan het inwoneraantal.

Conclusies m.b.t. de cijfers

De verhouding van kamerleden lijken dus niet erg representatief voor Nederland. Op zich is met een overtekening van opleidingsniveau waarschijnlijk niets mis, maar bijvoorbeeld de regionale verdeling kan toch tot enige onvrede leiden. Natuurlijk is het zo dat het handig is dichter bij het werk te wonen (en dat werk is in Den Haag), maar voeling met meer dan de randstad houden is ook essentieel.

Vooral de afkomst qua werk van de politici baart mij persoonlijk zorgen. Nauwelijks ondernemers, weinig mensen uit het grotere bedrijfsleven, bijna niemand uit de zorg, praktisch niemand uit de financiële dienstverlening, het is praten over, maar zelden inside inhoudelijke kennis van zo lijkt het.

Vooral de grote oververtegenwoordiging van ambtenaren en overheidsdienaren in de kamer zou een bron van zorg moeten zijn. Immers komt echte innovatie altijd van buiten, maar om de overheid te veranderen moet de politiek de aanzet geven. Met zoveel ambtenaren in de kamer is de vraag of dat zal lukken.

Politieke werving

De manier waarop politici geworven worden lijkt dus het probleem te zijn. Het feit dat het potentieel waaruit men werft slechts 2% van de bevolking is, lijkt een weeffout in het systeem te zijn. Misschien dat dat vroeger goed werkte, maar een bredere blik op de wereld zou momenteel geen slechte zaak zijn. Waarom moet een politieke partij per sé mensen hebben die er ook lid van zijn? Waarom zou een partij niet juist kunnen werven buiten de bestaande kanalen? Nooit eerder is er zoveel informatie vrij geweest. Het internet staat vol met mensen die hun visies met de wereld delen. Politiek is iets dat erg veel leeft onder grote delen van de bevolking, een kwestie van goed zoeken lijkt mij.

De politiek zou hun wervingsbeleid moeten verbreden en moeten zoeken naar kandidaten voor de kamer, maar ook de lokale raden en de ministersposten buiten de geijkte paden. Als de vraag is hoe wil ik bij deze aan elke politieke partij (met zetels in de kamer) gratis een recruitment via sociale netwerken training aanbieden. Tijd voor politieke werving 2.0.

Over de Auteur

Bas van de Haterd Bas van de Haterd is professioneel bemoeial en expert op het gebied van technologie en werk. Hij schreef o.a. de boeken '10 banen die verdwijnen & 10 banen die verschijnen", "de maatschappelijke impact van de zelfrijdende auto" en "(R)evolutie van werk". Hij schrijft over recruitment in de brede zin van het woord en hoe dit beter kan door technologie slim in te zetten. Hij adviseert hier bedrijven over en geeft over dit onderwerp ook regelmatig inspirerende lezingen. Hij is te bereiken op bas@vandehaterd.nl


325 views | Reageer (1 reacties)

vandehaterd @ Twitter

Outdoor Recruitment

Wat voor personeel mik je op met zo'n poster op de deur?Wethouder van Verkeer & Vervoer Jeannette Baljeu doopt onderzeeboot RETOnderzeeboot RET rijdt door de straten - wereld haven dagen 1 - maximumMis de boot niet - onderzeeboot RET - maximumKapitein van deze lijn - onderzeeboot RET - wereld havendagen - maximum73764129Werving 1#or manpower ad. Crisis is over#or avans 2#or op anavs 1De ideale (bij)baanlandmacht_tram_08