De interim-management tak van Atos Orgin peilt sinds 2009 elk kwartaal de stemming onder interim-managers. De uitkomsten uit die peiling geven een aardig beeld over hoe interim-managers zelf tegen de markt en hun eigen positie aankijken. Voor sommige groepen interimmers en bureaus blijft het zwaar weer.

Resultaten kwartaal onderzoek Atos
Een selectie feiten uit het onderzoek, de Atos Interim Index, waar 800 interim-managers aan mee deden:

 1. 20% van de interim-managers zijn bij geen enkel e-community platform als LinkedIn o.i.d. aangesloten.
 2. 45% van de interim-managers (IM-ers) die korter dan twee jaar voor zich zelf werken, overwegen weer in vaste dienst te gaan. Dat percentage ligt voor IM-ers met veel meer ervaring een stuk lager (dat laatste heeft m.i. deels te maken heeft met het gebrek aan perspectief op een vaste baan)
 3. De helft van alle IM-ers van 55 jaar en ouder zit momenteel zonder opdracht. Hoe jonger de IM-er, hoe lager dat percentage. Eerder onderzoek van YER gaf aan dat 40% momenteel zonder (grote) opdracht zit.
 4. Met name oudere en mannelijke IM-ers besteden weinig tijd aan professionele en persoonlijke ontwikkeling (dat is overigens bij managers in vaste dienst niet veel anders).
 5. 63% van de IM-ers ervaart momenteel t.o.v. een jaar geleden een inkomensachteruitgang. Het gros vangt dalende omzet uit interim-management op door in te teren op het eigen vermogen.
 6. Algemeen management is ‘out’; project/programma management is ‘hot’.
 7. IM-ers verwachten alleen voor de sector ‘Financials’ komende tijd groei van het aantal opdrachten; voor sector ‘Overheid’ verwachten ze een drastische daling.
 8. Internet blijft een zeer kleine rol spelen in bemiddeling van interimmers (het gaat hierbij om directe bemiddeling van nog onbekende kandidaten, niet om de rol die internet speelt in contact tussen bureaus/opdrachtgevers en interimmers bij vinden van interimmers).

Ervaren interim-managers in lastige positie
In de paneldiscussie die volgde op de presentatie van dit onderzoek kwamen nog een aantal trends naar voren die veelzeggend zijn over de staat van de interim-markt. Daar waar de ‘onderkant’ (tariefsrange tot 90/100 E per uur) van de markt al langere tijd onder druk staat door raamovereenkomsten en de invloed van inkoop gedreven MSP’s (management service providors), staat de bovenkant van de markt ook steeds zwaarder onder druk. Deels voor interimmers zelf, maar zeker voor de bureaus die voor het topsegment werken.

 1. De tarieven staan in de breedte onder druk. Bij overheden wordt hard gewerkt aan maximum dagtarieven.
 2. Naast dalende tarieven, daalt de marge van de bureaus op die tarieven ook nog eens (echte harde cijfers zijn hier niet over, maar in bijvoorbeeld de UK is de marges van bemiddelingsbureaus in paar jaar tijd gedaald met 50%! In de discussie kwam het niet aan de orde, maar Managed Service Providors [organiseren de inkoop van flex] spelen ook bij voor de zwaardere interim-opdrachten een steeds grotere rol).
 3. Organisaties weten steeds beter zelf interim-managers te vinden en vooral te binden, ook als ze niet bij hen in opdracht zijn.
 4. Bureaus zonder (vak)inhoudelijk profiel staan extra onder druk (Leo Witvliet, hoogleraar Interim-management aan Nyenrode drukte dat plastisch uit met de woorden: ‘De leveranciers van warm vlees leggen het af tegen de bureaus met inhoudelijk toegevoegde waarde’).
 5. Zeker in het zwaardere segment interim-managers zitten veel generalistische algemeen managers, met niet zelden een wat traditionelere (masculiene) managementstijl, terwijl de markt vraag om specialisten en/of managers met een meer ‘feminiene management stijl’, zo stelde Leo Witvliet.
 6. De generatie ervaren IM-ers (die veelal tot de categorie in het zwaardere segment behoren) weet zichzelf slecht te onderscheiden en te profileren en maken daarbij niet tot nauwelijks gebruik van sociale media.

Koppel deze trends aan de genoemde cijfers en het mag duidelijk zijn dat zowel de huidige marktpositie als het perspectief voor de zwaardere, algemene interim-managers niet al te best is. Dit ondanks de meer positieve economische signalen (voorzichtig herstel arbeidsmarkt, aantrekkende wereldeconomie) en demografische trends (dalend arbeidspotentieel na 2011).

Het bracht Ron Steens (GITP interim) er toe te pleiten voor een financieel vangnet voor interim-managers die in financiële problemen dreigen te komen, dit analoog aan de crisisvoorzieningen die voor bedrijven zijn getroffen. Duidelijk mag zijn dat een flinke groep interim-managers, met veel kennis en ervaring, buiten spel dreigt te geraken. Dat te veranderen vergt zowel een mentaliteitsomslag onder die groep interimmers (anders in de markt staan, op ander type opdrachten richten, actiever ontwikkelen) als een gezamenlijke inspanning van de hele sector op het terrein van opleiding, ontwikkeling en manier op kijken tegen talent.

Bureaus onder druk
Terug naar de positie van de bureaus die interim-managers bemiddelen. Gelet op de bovenstaande cijfers en trends en ook gezien de geluiden die ik elders in de markt opvang, lijkt het me dat de sanering onder de bureaus nog lang niet over is. Een deel van de ‘traditionele’ bureaus heeft te lang gehoopt dat de markt zich wel zou gaan herstellen en zou terugkeren naar oude verhoudingen. Daar vergissen ze zich mijn inziens in. Dus moeten die bureaus hard werken aan nieuwe business-modellen, transactie-kosten voor het ‘leveren’ van interimmers fors laten dalen, toegevoegde waarde leveren waar opdrachtgevers en IM-ers op zitten te wachten en zich herinrichten om in te spelen op een snel veranderende markt. Veranderingen die zowel spelen bij de ‘inkopende organisaties’ als bij de zelfstandige interim-managers.

Over de Auteur

Hugo-Jan Ruts Hugo-Jan Ruts is zelfstandig interim-manager en adviseur. In zijn opdrachten werkt Hugo-Jan Ruts op het snijvlak van management, marketing en HRM. Hij doet dat vanuit verschillende rollen: interim(project)manager, co-manager, business-coach of adviseur. Zowel bij zijn voormalige vaste functies als bij zijn interim opdrachten is Hugo-Jan Ruts vooral actief bij HR-dienstverleners. O.a. W&S-, interim- en trainingsbureaus. naast het uitvoeren van interim-managementopdrachten adviseert hij in die sector over strategie, personal branding, internet en social media. (zie voor meer info: http://nl.linkedin.com/in/hugojanruts). Op 'RecTec' schrijft Hugo-Jan Ruts met name over recruitment van interim-managers en interim-professionals. Hij is verder initiatiefnemer van www.zipconomy.nl, het kennisplatform over de interimmarkt.


840 views | Reageer (5 reacties)
 • Pingback: Tweets die vermelden Blijvend zwaar weer voor interim-managers en interim-bureaus | RecTec -- Topsy.com()

 • Mooi overzicht. De mening van meneer Steens van GITP deel ik echter geheel niet. Je bent ondernemer of niet. Het probleem is dat veel interimmers geen ondernemer zijn en niet ondernemend bezig zijn. Je niet profileren en onderscheiden, niet bezig zijn met je eigen ontwikkeling is wat mij betreft een teken dat je vooral zelf je billen nu brand en dus op die blaren moet zitten.

  Ik ben wel al jaren een pleitbezorger voor meer fiscale mogelijkheden voor zelfstandigen. Zo zou ik graag een vorm van recessie sparen zien, waarbij je belastingvrij geld kan wegzetten dat je kan opnemen als de economie daadwerkelijk in een recessie zit tegen een laag belastingtarief (eigenlijk het gewone tarief, zodat in top tijden je 50% minder betaald en als je het opneemt je gewoon 33% betaald). Ook ben ik een voorstander ervan om dit geld vervolgens fiscaal nog aantrekkelijker te maken als je het in die recessie tijden investeert in opleiding of training. Maar dat is natuurlijk al zo, immers, dat zijn bedrijfsmatige kosten, die kan je dan geheel aftrekken van de belasting.

  Meer mogelijkheden voor freelancers en interimmers ben ik voor. Een vangnet? Nee, je bent ondernemer of niet en als je dat niet bent moet je niet voor jezelf beginnen.

 • Bas, ben het in hoofdlijnen met je eens. Probleem is wel dat veel interimmers gewoon geen ondernemer zijn. Dan kan je stellen 'dan moet je ook niet voor je zelf beginnen', maar de economie heeft wel sterke behoefte aan deze vorm van flexibiliteit. Dus de kleine 1 mio zzp-ers weer loondienst in jagen is ook geen goed idee. Dus inderdaad een vorm van recessie-sparen. Daarbij is de keuze 'individueel' of 'collectief'. Dat laatste doen ze wel al in Frankrijk en Denemarken. Maar dat is allemaal door de toekomst, pijnlijk blijft het voor een groep interimmers die nu weinig perspectief heeft…

 • Ik zie het iets minder zwart-wit. De economie heeft niet per se die flexibele schil nodig van interimmers, als de goede interimmers die geen ondernemer zijn in loondienst werken, daar hetzelfde rendement halen en bedrijven vervolgens voorzichtiger met hun geld omgaan. Probleem is dat allerlei bankiers en vage financieel adviseurs die opklimmen tot CFO en zo ineens stellen dat kas verkeerd is en buffers aanleggen rendement weggooien is. Maar zolang dat het geval is, is er een vorm van flexibiliteit nodig. Echter, die interimmers moeten dan gewoon wel ondernemer worden. Punt. Overigens denk ik dat een behoorlijk deel het wel is, en een deel niet. Uit mijn eigen omgeving schat ik 50/50, maar dat is verder niet op representatief onderzoek gebaseerd.

 • Kosten is voor veel organisaties niet de enige reden om met interimmers te werken. Gaat ook om tijdelijke kennis, verkorting time-to-market, projectmatig werken. Daarom 'just-in-time' HR nodig. Kijk naar voorbeeld IBM, dat is niet alleen maar cost-driven. En veel 'personeel' wil het ook: meer vrijheid, meer focus, meer flexibiliteit, minder gedoe. Die doen het ook niet voor het geld.
  We hebben het hier over interimmers die vaak maar 1-2 opdrachten per jaar nodig hebben. Dan vol de inhoud in duiken (als manager of specialist). Hangt beetje af van definitie 'ondernemer', zolang ik rondloop in de interimwereld (jaar of 15) zie ik het ondernemerschap wel wat toenemen (inclusief zelf acquisitie doen), maar echt ondernemersbloed is vaak ver te zoeken.


vandehaterd @ Twitter

Outdoor Recruitment

Wat voor personeel mik je op met zo'n poster op de deur?Wethouder van Verkeer & Vervoer Jeannette Baljeu doopt onderzeeboot RETOnderzeeboot RET rijdt door de straten - wereld haven dagen 1 - maximumMis de boot niet - onderzeeboot RET - maximumKapitein van deze lijn - onderzeeboot RET - wereld havendagen - maximum73764129Werving 1#or manpower ad. Crisis is over#or avans 2#or op anavs 1De ideale (bij)baanlandmacht_tram_08

Categoriën