Voor organisaties die structureel veel gebruik maken van interim-managers en interim-professionals, en dat zijn er steeds meer, kan het interessant zijn om het werven en selecteren van interimmers zelf in de hand te nemen. Omdat er dan minder met bureaus wordt gewerkt en de concurrentie toeneemt, kan het kostenbesparend werken. Voor overheden geldt nog dat de Europese aanbestedingsregels vaak veel kleinere partijen uitschakelen, wat de gewenste prijsdruk in de weg staat.

Een van de meest besproken manieren voor overheden om de regie op de instroom van interimmers zelf in de hand te hebben is het Marktplaats-concept. Bij dit concept, dat ontwikkeld is met en voor het UWV worden interim-opdrachten via een eigen website openbaar gemaakt. In beginsel kan vervolgens iedereen, zowel bureaus als zelfstandigen, inschrijven op de opdracht. In navolging van het UWV wordt dit concept wordt momenteel door diverse gemeenten en andere overheden (SVB, Provincies, Rotterdamse Haven) gebruikt, terwijl andere gemeenten op het punt staat een dergelijk systeem te implementeren.

Onder interimmers is er nogal wat onvrede over dit concept. Omdat het lijkt alsof er puur op prijs geselecteerd wordt en er niet tot nauwelijks naar kwaliteit gekeken wordt. Voor interimmers is er het voordeel van transparantie en een lage drempel, maar daar staat tegenover dat een mogelijk groot aanbod van interimmers per opdracht willekeur en onzorgvuldigheid in de hand werkt. Communicatie tussen opdrachtgever en interimmers is onpersoonlijk en meestal eenrichtingsverkeer. Feedback op afwijzingen is in de regel niet beschikbaar.

5 zwakte punten; 5 sterke punten

Mark Bassie van Flexbeheer zette onlangs op zijn weblog de zwaktes en sterkes van het Marktplaats-concept op een rij:

Zwaktes punten

 1. Geen aandacht voor soft skills
 2. Geen aandacht voor service en dienstverlening
 3. Geen koppeling Marktplaatsen
 4. Digitaal contact is een verarming
 5. Geen voorrang voor bewezen kwaliteit

Sterke punten

 1. Altijd marktconforme tarieven en veel besparing
 2. Efficiënte processen
 3. Goede matching door brede markttoetsing
 4. Meer kansen voor kleine partijen
 5. Er valt iets te kiezen

In het volledige artikel licht Mark Bassie deze punten uitgebreid toe.

Concept bestand tegen krappe markt?

Sterk of zwak, duidelijk is dat het Marktplaats concept steeds meer gebruikt wordt. Duidelijk is ook dat de zwaktes niet primair door het systeem zelf worden veroorzaakt maar door de manier waarom het systeem per organisatie wordt ingericht en gebruikt. Het systeem zal vooral getest worden op een moment daarop vraag en aanbod weer meer in balans zijn. Weten deze organisatie ook dan nog voldoende kwantiteit en vooral kwaliteit binnen te halen? Of gaan ze dan de tol betalen voor het negatieve imago dat ze nu opbouwen onder interimmers.

Over de Auteur

Hugo-Jan Ruts Hugo-Jan Ruts is zelfstandig interim-manager en adviseur. In zijn opdrachten werkt Hugo-Jan Ruts op het snijvlak van management, marketing en HRM. Hij doet dat vanuit verschillende rollen: interim(project)manager, co-manager, business-coach of adviseur. Zowel bij zijn voormalige vaste functies als bij zijn interim opdrachten is Hugo-Jan Ruts vooral actief bij HR-dienstverleners. O.a. W&S-, interim- en trainingsbureaus. naast het uitvoeren van interim-managementopdrachten adviseert hij in die sector over strategie, personal branding, internet en social media. (zie voor meer info: http://nl.linkedin.com/in/hugojanruts). Op 'RecTec' schrijft Hugo-Jan Ruts met name over recruitment van interim-managers en interim-professionals. Hij is verder initiatiefnemer van www.zipconomy.nl, het kennisplatform over de interimmarkt.


2.277 views | Reageer (11 reacties)
 • Pingback: Tweets die vermelden Marktplaats-concept inhuur interimmers. Voors en tegens op een rij. | RecTec -- Topsy.com()

 • Het is voor de meeste HR inkopers nu nog erg lastig om op dergelijke marktplaatsen het kaf van het koren te scheiden. Alleen de prijsjagers doen hun voordeel met deze manier van inkopen. Wat je binnehaalt daarmee is vaak maar afwachten. Wel denk ik dat wanneer een dergelijke marktplaats kwalitatief op het niveau komt van een site als booking.com, er serieuze concurrentie ontstaat voor bemiddelingsbureau's. De reviews van andere inkopers over eerdere inleenperiodes zijn dan in veelvoud aanwezig en daarmee vergroot je de betrouwbaarheid voor andere inkopers die nu nog twijfelen of ze er goed aan doen. Voor nu denk ik dat er nog voldoende kans is voor bemiddelingsbureaus die transparant durven zijn en hun meerwaarde zoeken in aanvullende diensten. Dus niet alleen een dozen schuiven voor hoge tarieven, maar ook excelleren op gebied van service en kwaliteit.

 • Interessant artikel, Hugo-Jan, bedankt.

  Hét Marktplaats-concept dat wel of niet werkt bestaat echter naar mijn idee niet.

  Er zijn vele marktplaatsen die ieder op eigen wijze zoveel als mogelijk voordelen proberen te realiseren voor betrokkenen. Met de sterke kanten ben ik het eens, maar ook die accenten verschillen per marktplaats. Zo is een afhankelijke, aan een organisatie of bureau, gelieerde marktplaats per definitie minder sterk dan een onafhankelijk platform. Zij kunnen immers nooit alle betrokkenen op een markt bedienen (concurrentie/belangenverstrengeling). Vaak is het dan gewoon een portaal voor slechts één bemiddelaar of één werkgever. 'Geen koppeling Marktplaatsen' is dus niet per se een nadeel als je maar de 'juiste' marktplaats in ogenschouw neemt. Ook het UWV biedt geen dwarsdoorsnede van de gehele (interim-/vacature) markt.

  De zwakke punten hoeven dus niet voor alle marktplaatsen te gelden, zeker niet afgezet tegen wat een bemiddelaar normaal gesproken aan (kwaliteits-) informatie levert. Er zijn marktplaatsen waar gewerkt wordt aan rijke(re) profielen, waar én het cv gecheckt kan worden, waar een online referentie tool beschikbaar is en waar (binnenkort) specifiek op de interim professional gerichte competentie- en persoonlijkheidsrapportages beschikbaar gaan komen. 'Geen aandacht voor soft skills' is dus iets te kort door de bocht.

  'Geen aandacht voor service en dienstverlening' als nadeel is opvallend… Alsof marktplaatsen zelf niet ook een dienstverlenende functie hebben en daarin ook niet zouden kunnen excelleren?

  Dan 'Digitaal contact is een verarming'. In tegendeel zou je kunnen beweren. Met de juiste tools kan juist digitaal zeer efficiënt (desgewenst gepersonaliseerd) gecommuniceerd worden. Daardoor blijft er meer tijd over voor de echt interessante kandidaten/werkgevers en het interview dat de opdracht-/werkgever toch moet houden om de beslissing te nemen met wie hij/zij in zee wil.

  'Geen voorrang voor bewezen kwaliteit' is ook niet per definitie het geval. Via online referentie tools (waar je als interimmer dus online je referenties beheert en toont) en cv-verificatie diensten aangevuld met de mogelijkheid om persoonlijke profielen met specialist skills te maken, lossen dit grotendeels op. Door tijdens het sollicitatie proces iedere professional de gelegenheid te geven om een motivatie of toelichting mee te geven, kan ieder zijn of haar kandidatuur gericht onderbouwen.

  Kortom; een stuk vollediger en gestructureerder dan bij veel bemiddelaars het geval is (helaas) en waarbij genoemde 'zwaktes' voor een groot deel te ondervangen blijken.

 • Beste Ruud,

  Dank voor je reactie. Het is goed om onderscheid te maken in een marktplaats waar leveranciers vragen plaatsen en een concept waar leveranciers actief op zoek gaan/kunnen naar kandidaten. Aanbestedingsregels vereisen momenteel het eerste concept. Niet voor niets worden de marktplaats concepten gebruikt door (semi)overheden. Een review-site als booking is een goed idee, maar niet direct toepasbaar onder de huidige aanbestedingsregels. Daarbij geldt dat blijkt dat opdrachtgevers zelf nog nauwelijks zelf actief zoeken naar interimmers, maar ja, voor hoe lang nog?

  Hugo-Jan Ruts

 • Beste Planet-Interim (Niels?),

  Je moet de voor- en nadelen en overige opmerkingen vooral zien in relatie tot de marktplaatsconcepten zoals deze door het UWV c.s. gebruikt worden. Een deel van de nadelen heeft te maken met de regelgeving; een ander deel met de manier waarop er gebruik gemaakt van kan worden. Een onafhankelijke partij kan zijn voordelen hebben, zeker als ze zowel de vrager als de aanbieder als ‘klant’ (of beter partner) zien. Daar komen de huidige gebruikers vaak niet aan toe, omdat ze er geen tijd voor hebben en het belang er niet van inzien.

  Hugo-Jan Ruts

 • Ha Hugo-Jan,

  Dank voor je reply. Zit wat in ja. Wat bedoel je met 'Daar komen de huidige gebruikers vaak niet aan toe, omdat ze er geen tijd voor hebben en het belang er niet van inzien.'?

  Hartelijke groet,
  Niels van Berkel (inderdaad)

 • In de huidige markt (disbalans tussen vraag en aanbod) zijn er voor veel functies erg veel reacties. Soms wel 200 reacties die allemaal voldoen aan de harde criteria. Handel die maar eens op een 'klantgerichte manier' goed af. Veel organisaties zien het belang ook niet in van het binden van 'sollicitanten' die je (nu) niet nodig hebt. Misvatting. Daar kom ik binnenkort in een aparte artikel nog op terug.

 • Eens, Hugo-Jan, naar dat stuk kijk ik uit. Er zal een besef moeten komen dat het aloude 'boeien en binden' plaats zal moeten maken of minimaal aangevuld moet worden door het boeien en binden van interim professionals, een soort account management richting flexibel human capital zodat wanneer je het nodig hebt er ook een gerede kans is op beschikbaarheid of interesse van de kant van de (interim) professional. Straks verkrapt de markt en is de war for talent weer een feit zowel voor vast als interim personeel…

 • Ik heb in dat kader als eens eerder geschreven dat een HR-manager zich meer als 'community officer' moet opstellen: http://www.hugojanruts.nl/2009/03/hr-manager-al

 • @niels, dit is het artikel waar ik het over had, maar dat had je ws al begrepen.

  http://www.rectec.nl/2010/06/28/slecht-afhandel

 • Pingback: Sites voor bemiddeling van interim-managers en interim-professionals – Een totaal overzicht en analyse (deel 1/2) | RecTec()


vandehaterd @ Twitter

Outdoor Recruitment

Wat voor personeel mik je op met zo'n poster op de deur?Wethouder van Verkeer & Vervoer Jeannette Baljeu doopt onderzeeboot RETOnderzeeboot RET rijdt door de straten - wereld haven dagen 1 - maximumMis de boot niet - onderzeeboot RET - maximumKapitein van deze lijn - onderzeeboot RET - wereld havendagen - maximum73764129Werving 1#or manpower ad. Crisis is over#or avans 2#or op anavs 1De ideale (bij)baanlandmacht_tram_08

Categoriën