HR Professionals is een W&S bureau waar ik al langer, onder andere vanuit Dutch Work Innovation, contacten mee onderhoud. Zoals in mijn optiek elk goede bureau denken ze op dit moment na over hun toegevoegde waarde en de positie die ze in de markt willen hebben, met bijbehorend business model.

De markt van W&S bureaus is in mijn optiek sterk aan verandering onderhevig. De gevraagde fee’s staan al jaren niet meer in verhouding tot de geleverde diensten, ook volgens de meeste opdrachtgevers. Op dat moment kan je twee dingen doen: goedkoper worden of meer waarde toevoegen. HR Professionals gaat voor het laatste en wel op een bijzondere manier.

Zoals ze aangeven in hun eigen blog is het een opzet zoals ze willen werken, het exacte model zal mede worden vorm gegeven aan de hand van de reacties op deze opzet van zowel ‘insiders’ als klanten.

Het model in het kort:

– 50% van de W&S fee wordt aan de kandidaat beschikbaar gesteld als opleidingsfee. De kandidaat is in dit geval leading bij de bepaling van de inzet van dit bedrag.

– De kandidaat zal coaching krijgen vanuit HR professionals gedurende twee jaar. Hij zal hiervoor een klein bedrag betalen (300 euro per jaar) om de vrijblijvendheid weg te nemen. Tevens beloofd HRprofessionals de kandidaat twee jaar na plaatsing niet te bemiddelen, tenzij de overeenkomst door de opdrachtgever beëindigd is.

– De kandidaat krijgt een competentie dashboard waarin men het effect kan meten via een 360 graden feedback systeem.

Er zit nog meer achter, maar daarvoor verwijs ik u naar het blog van HR professionals zelf, dit is wat mij betreft de kern.

Mijn mening

Mijn mening over dit model: het is in ieder geval weer iets anders. Als je enkel in prijs zakt blijf je op prijs concurreren en uiteindelijk verlies je die concurrentie altijd. Het gaat in mijn optiek altijd om het toevoegen van waarde. Is het bieden van training en coaching het toevoegen van waarde? Niet voor iedereen.

HR professionals werft en selecteert in de HR markt. Dat wil zeggen dat het dus een specifieke niche doelgroep is. Toevallig ook een doelgroep waar relatief weinig aan training, coaching en opleiding wordt gedaan. In een vorig leven ben ik beloningsonderzoeker geweest en opleiding en training zijn onderdeel van de beloning zoals wij die definieerde. Opvallend was altijd dat de hoger opgeleide beroepsgroep met de minste opleidingen de HR mensen waren.

Ik geloof dus dat men hier een goede keus maakt, in ieder geval onderscheidend vermogen biedt. Ik geloof ook dat voor deze specifieke sector het investeren in dit deel van het werk, opleiding en coaching, heel goed past. Dit model is niet op elk vakgebied toe te passen.

Andere mening?

Uiteraard ben ik, en HR professionals, benieuwd naar andere meningen. Is dit het begin van het einde, door te stellen dat het dus misschien 50% goedkoper kan? Zet men andere bureaus hiermee onder druk? Of is dit een toegevoegde waarde die ook in andere sectoren toepasbaar is?

Over de Auteur

Bas van de Haterd Bas van de Haterd is professioneel bemoeial en expert op het gebied van technologie en werk. Hij schreef o.a. de boeken '10 banen die verdwijnen & 10 banen die verschijnen", "de maatschappelijke impact van de zelfrijdende auto" en "(R)evolutie van werk". Hij schrijft over recruitment in de brede zin van het woord en hoe dit beter kan door technologie slim in te zetten. Hij adviseert hier bedrijven over en geeft over dit onderwerp ook regelmatig inspirerende lezingen. Hij is te bereiken op bas@vandehaterd.nl


1.215 views | Reageer (13 reacties)
 • Pingback: uberVU - social comments()

 • Het gaat wat mij betreft niet om de vraag of het 50% goedkoper kan…maar 50% beter. En ik denk wel degelijk dat het ook in andere sectoren toepasbaar is. Waarom denk jij van niet?

 • Deels om de reden die ik heb aangegeven, HR heeft van nature relatief weinig training en opleiding vanuit het bedrijf. Een IT'er die al heel veel opleiding en training krijgt geeft dit veel minder toegevoegde waarde. Ook zijn in veel gevallen de competenties minder generalistisch. HR is relatief eenduidig, bij IT'ers of engineers is dat veel minder bijvoorbeeld. Marketeers en sales mensen hebben weer minder met opleiding en zitten veel meer in het congres wereldje doorgaans. Ik zeg niet dat het niet voor andere sectoren kan, maar zeker niet voor allemaal.

 • “De gevraagde fee’s staan al jaren niet meer in verhouding tot de geleverde diensten…” Bedoel je de laatste jaren of nooit geweest?

  Het gaat inderdaad om het toevoegen van waarde (altijd zo geweest) en deze waarde transparent maken voor de afnemers (kandidaat en opdrachtgever). Als je daarin slaagt, kun je een fee prima verantwoorden tot de geleverde dienst.

  Het HR Professionals model biedt zeker perspectief. Bedenk daarbij dat reservering niet alleen voor opleiding maar ook voor 'levensloop/sabbatical' of '(deeltijd) WW' apart gezet kan worden…

 • In mijn optiek is de toegevoegde waarde de laatste jaren heel sterk terug gelopen, dan doel ik op de laatste 10 jaar. De gevraagde fee's niet. Of hij daarvoor in verhouding stond, lastig te stellen, maar de toegevoegde waarde van een bureau was toen veel hoger. Het was moeilijker mensen te identificeren, er kwam meer bij kijken of een talent pool op te bouwen, daarom had je misschien ook wel minder bureaus.

 • Is iets wat gelukkig al een behoorlijke tijd aan de gang is. reactie aangepast wegens ongeoorloofde zelfpromotie. Wat mooi is aan dit verhaal is dat alleen gespecialiseerde organisaties deze service kunnen bieden. Ik denk dat dit sowieso de tendens is. HR mensen weten wat HR mensen beweegt en Sales Mensen herkennen salesmensen.
  Ook de verschuiving van adverteren ala monsterboard in combinatie met W&S is iets wat andere partijen niet bieden reactie nogmaals aangepast wegens ongeoorloofde zelfpromotie (niet als reclame bedoeld maar als voorbeeld!)

  noot voor reageerder: Kor, je reacties worden op prijs gesteld, maar we hebben guidelines rondom reageren. Je reageert regelmatig, inhoudelijk zijn je reacties vaak best aardig, maar stop a.u.b. met altijd maar je organisatie te promoten. Het zou zoveel krachtiger zijn als je alle verkooppraatjes weg zou laten en de basis social media etiquette in acht zou nemen.

 • jeroenbergen

  @bas, moet even na denken over dit model, Elk model heeft voor en nadelen, maar hoe vernieuwend het is vraag ik me nog even af.

  1) Volgens mij zijn ze met dit model niet 50% goedkoper, maar word 50% van de fee anders besteed, namelijk aan opleiding. De kosten voor aanname blijven hierdoor voor de opdrachtgever gelijk.

  2) Bij wie mag je als HR specialist die 50% fee besteden? Is die vrij besteedbaar of moet dat gebeuren bij opleidingstrajecten die HR Professionals gaat aanbieden! Als het vrij besteedbaar is dan is het werkelijk baanbrekend. Maar in de huidige markt denk ik weinig kansrijk.

  3) Ik mis binnen dit model de essentie van W&S als outsoursingsmodel. Volgens mij neem je W&S over en zodra de kandidaat bij opdrachtgever werkt, is de opdrachtgever formeel werkgever. Het lijkt me buitengewoon complex om je daarna (als dienstverlener van W&S trajecten) te gaan bemoeien met de inhoudelijke invulling van het werkgeverschap van de opdrachtgever (zeker bij P&O-ers). Hierin zie ik nog wel wat potentiële conflicten optreden.

  4) Het punt dat ze twee jaar geen kandidaten bemiddelen is voor mij gevoel eerder een dreigement dan een pluspunt. Eigenlijk zo je sowieso bemiddelde kandidaten met rust moeten laten en geen aanbiedingen moeten doen. Dat lijkt me een vorm van Self-fulfilling prophecy, waar je als kwalitatief dienstverlener niet aan zou moeten willen meedoen.

  5) Het competentie dashboard en de Coaching zijn natuurlijk geweldig mooie tools als je die goed kan aanbieden. Denk dat de gemiddelde HR functionaris daar ook wel de meerwaarden van inziet.

 • @Bas: ik denk dat juist IT’ers ook veel baat zouden hebben bij een dergelijke aanpak. Veel van hun budget gaat naar kennisintensieve training die nodig is om ‘bij’ te blijven in het vakgebied. Juist daarom schieten management- en/of vaardigheidstrainingen er nogal eens bij in.

  @Raoul: Leuke suggestie, nog niet aan gedacht. In huidige opzet, waarbij we niet de werkgever van te plaatsen kandidaten zijn of blijven dus iets om over na te denken.

  @JeroenBergen:
  Ad1: Klopt. Alleen krijgt die voor hetzelfde geld dus wel een gereserveerd opleidingsbudget ipv dat dit er nog boven op komt. Dus meer waarde voor betaalde fee.

  Ad 2: Dit is vrij besteedbaar.

  Ad 3: Helemaal niet. We hebben en krijgen geen werkgeversrelatie maar hebben een coachingsrelatie, ondersteund met opleidingen. Vanzelfsprekend moeten die opleidingen ook wat extra’s bieden aan de werkgever; afstemming daarover is aan werkgever en werknemer. En natuurlijk zullen wij waar mogelijk behulpzaam zijn in het vinden van de optimale mix tussen die beiden.

  Ad 4: Geen dreigement maar duidelijkheid. Er is het nodige wantrouwen ten opzichte van W&S bureau’s op dit vlak (kandidaten plaatsen en kort daarna weer ‘wegkapen’ met een volgende, nog aantrekkelijker baan). Wij willen daar op voorhand afstand van nemen en een standpunt kiezen waaraan men ons kan houden. Dus inderdaad; een kandidaat die geplaatst is zullen wij tenminste twee jaar geen aanbieding meer doen.

 • Dank voor je toelichting Bas. Generaliserend ben ik het met je eens, dat zit in het groeimodel van elk 'product'. Gelukkig zijn er ook nog spelers die zich hieraan weten te onttrekken en met nieuwe toepassingen komen.

 • Zoals je aangaf is het weer iets anders, maar ik vraag me werkelijk af in hoeverre het echt vernieuwend is. Dit concept wordt ook door andere partijen soortgelijk uitgevoerd. Ik denk bijvoorbeeld aan Talent & Pro. Ik weet niet hoe bij hun de verhouding van fee en opleiding ligt, maar zij begeleiden de kandidaat wel met opleidingen na de plaatsing.

  Gezien de vele W&S partijen in de Nederlandse markt denk ik dat er ook daadwerkelijk nog meer met prijs geconcurreerd gaat worden en de markt nog meer onder druk gezet gaat worden. Hierdoor zullen nog meer partijen uit gaan vallen en zullen helaas goeie initiatieven zoals die van HR Professionals, die juist waarde willen toevoegen, daar last van krijgen.

  Een echt nieuw concept ontstaat pas wanneer volgens het 'Blue Ocean' principe 2 of 3 gebruikelijk diensten of producten binnen W&S afgeschaft kunnen worden, tenminste 1 concept versterkt kan worden en nog 1 verminderd kan worden. Wanneer tot slot tenminste 1 totaal nieuw concept kan worden toegevoegd zal de 'Blue Ocean' gevonden worden en het nieuwe concept kans van slagen hebben. De markt wordt dan als het ware opnieuw gedefinieerd waaraan allerlei partijen zich zullen gaan aanpassen. Er zal dus een hoop moeten veranderen in de markt en vooralsnog zie ik dat niet echt gebeuren.

 • Niels Groenendijk

  Hallo,

  Afgelopen jaar heb ik samen met mijn 7 collega's geprobeerd om een nieuw verdienmodel in combinatie met videorecruitment (cross-over monster / youtube / kwalitatief selectiebureau) in de markt te zetten.

  Dit omdat ook ik het gevoel had, en heb, dat het proces omtrent recruitment hard aan vernieuwing toe is.

  Wij gingen uit van een kwalitatief voorgeselecteerd netwerk van sales professionals waarbij we strikte criteria op CV, Persoonlijkheid, Ambitie en Motivatie gebruikten voor opname in dit netwerk.

  Deze kandidaten brachten we met profiel en videopresentatie onder in een online tool waarbij werkgevers een inlog koneden verkrijgen en op hun eigen selectiecriteria kandidaten konden selecteren, bekijken en uitnodigen.

  * 50% verlaging time to hire
  * 50% reductie cost per hire

  veel minder tijd en energie in het gehele process….

  De werkgevers die het hebben gebruikt waren / zijn ook zeer tevrden. Jammer genoeg bleef het bij 99% van de oprecht geinteresseerde corporate recruiters of sales managers / directors steken op het feit dat ze van hun directie niet 500 euro mochten steken in het aanschaffen van een inlogcode, maar wel 5.000,- no-cure / no-pay mochten betalen…

  Gebleken dat iedereen innoavtief wil denken, maar uiteindelijk kiest voor het oude vertrouwde handelen.

  Moet zeggen dat een paar ton euro verder en een hoop ervaring en hoofdpijn rijker ik terug ga naar:

  “Keep it super simple”

  Geen innovatieve verdienmodellen, geen ingewikkelde slectiemethodieken, geen exclusieve netwerk startegie . focus op de klant en maximaal ontzorgen.

  Vacature => Voorselectie => Eindselectie => Plaatsing => Succesfee => Evaluatie

  mooi detail is dat wij het voor kandidaten mogelijk aakten om via webcam hun 1-minuutpresentatie van uit huis op te nemen en hun persoonlijke profiel zelf tebeheren en bewerken, maar ook aan die kant van de markt is men nog niet zo ver… liever 10 intermediairs door het hele land afreizen, dan gebruik maken van de voordelen die hedendaagse technieken ons bieden…

  Ontopic, wel vreemd dat je eerst aangeeft dat je 50% van de fee beschikbaar stelt voor opleidingen en in de bullit daarna aangeeft dat je “diezelfde kandidaat € 300 euro per jaar gaat vragen voor begeleiding…

  Ben benieuwd hoeveel korting de gene krijgt die dit artikel gepost heeft voor HR professionals…

 • Niels, leuk dat je mijn integriteit in twijfel trekt, maar ik heb niets betaald gekregen van HR professionals en zal hem ook niet inhuren voor plaatsingen aangezien ik geen personeel heb. En als ik personeel zoek ben ik altijd uitstekend in staat dat heel erg snel zelf te vinden.

  Volgens mij heb ik ook duidelijk aangegeven dat ik een relatie met HR professionals heb, via Dutch Work Innovation. Dat wil niet zeggen dat de discussie rondom nieuwe modellen voor bureaus hier al langer gevoerd wordt en ik oprecht vernieuwende modellen hier graag onder de aandacht breng.

 • Niels Groenendijk

  Hey Bas,

  Niet de bedoeling om aan integriteit te twijfelen, wel leuk om elkaar schepr te houden.

  Logisch dat elk W&S bureau kritisch kijkt naar de toegvoegde waarde van de eigen dienstverlening, zodra inkomsten terug lopen.

  Hier is een crisis in basis ook voor “bedoeld”.

  Mijn ervaring is alleen dat je beter kan kijken naar hoe je wat je al doet nog beter en vooral meer vanuit de klant gedacht kan doen, dan allerlei nieuwe diensten en verdienmodelen te bedenken die uiteindelijk afleiden van het werkelijke issue;

  Er is te makkelijk geld verdient, waardoor organisaties te hard gegroeid zijn en niet goed hebben gekeken wat een degelijk W&S-traject vraagt van een W&S specialist.

  Beetje hetzelfde als bij de verkopers in de afgelopen 5 jaar. Wanneer de investeringsbereidheid van organisaties erg groot is, vervalt de kunst van het vakkunig adviesgericht verkopen tot het ophalen van opdrachten bij inkopers met een te groot investeringbudget.

  Dus terug naar de basis, met W&S specialisten die instaat zijn in een uur en kandidaat beter te leren kennen dan de kandidaat zichzelf kent!

  Gr Niels


vandehaterd @ Twitter

Outdoor Recruitment

Wat voor personeel mik je op met zo'n poster op de deur?Wethouder van Verkeer & Vervoer Jeannette Baljeu doopt onderzeeboot RETOnderzeeboot RET rijdt door de straten - wereld haven dagen 1 - maximumMis de boot niet - onderzeeboot RET - maximumKapitein van deze lijn - onderzeeboot RET - wereld havendagen - maximum73764129Werving 1#or manpower ad. Crisis is over#or avans 2#or op anavs 1De ideale (bij)baanlandmacht_tram_08

Categoriën