Afgelopen week schreef ik al over een Amerikaans onderzoek waaruit bleek dat in Amerika de arbeidsmarktpopulatie veranderd, er komen daar meer ‘hispanics’ bij de komende jaren. Een verandering waar je ook in je werving rekening mee moet houden.

Ik ben derhalve op zoek gegaan naar cijfers voor de Nederlandse arbeidsmarkt op dit gebied. Hoe verkleurt deze de komende jaren? Hoe liggen de verhoudingen naar etniciteit naar leeftijd in Nederland? Het CBS biedt uitkomst met zeer recente cijfers van 1 januari 2010, dus over heel 2009.

Laten we beginnen te kijken naar de bevolkingsopbouw van Nederland naar drie verschillende leeftijdscategorieën, 20 tot 30, 30 tot 40 en 40 tot 50.

We zien dus dat het totaal aantal allochtonen stijgt van zo’n 20% naar 25% van de bevolking, de stijging van het aantal niet westerse allochtonen gaat echter procentueel veel harder, dat neemt namelijk met de helft toe, van 10% naar 15% van de bevolking. Je zou ook kunnen stellen dat de totale toename van het aantal allochtonen in het niet westerse deel zit.

Eerlijkheid gebied te zeggen dat voor de groep 10 tot 20 jarigen dit percentage weer iets afneemt, naar 22,2% allochtoon (-4,5% t.o.v. 20-30 jarige) waarvan 15,6% niet westers (-1,2% t.o.v. 20-30 jarigen).

Westerse allochtonen

Als we het hebben over de westerse allochtonen zijn uiteraard onze mede Europeanen de belangrijkste groep. De twee grootste landen zijn onze buurlanden, België en Duitsland. Ter vergelijking, er zijn in Nederland ruim vijf keer zoveel Duitsers (380.000) woonachtig dan Polen (70.000).

Niet westerse allochtonen

Onder de niet westerse allochtonen vallen naast de Turken en Marrokanen natuurlijk ook de landen uit ons koninkrijk, Suriname en de Antillen (met Aruba).

Opvallend is dat het totaal aantal Turken (378.000), Marrokanen (341.000) en Surinamers (339.000) elkaar nauwelijks ontloopt, alleen zijn er minder Antillianen (135.000). Grappig genoeg is het aantal Turken, Marrokanen en Surinamers ook lager dan het aantal Duitsers (380.000). Wel zie je een hele andere leeftijdsopbouw in deze groepen.

Duidelijk te zien is dat het aantal Surinamers afneemt in de jongere categorieën, terwijl het aantal Marrokanen juist toeneemt naarmate de leeftijd afneemt. Ook zijn er relatief minder hele jonge Turkse Nederlanders.

Conclusie

De bevolkingssamenstelling veranderd, de komende jaren is hier al het nodige te zien op de arbeidsmarkt. Het aandeel van niet westerse allochtonen in de jongere groepen is al veel groter dan in de oudere groepen en de samenstelling binnen deze groepen veranderd ook.

Het is van groot belang dat een bedrijf hier zowel zijn werving, maar vooral ook zijn HR beleid op aanpast. Ik ben geen voorstander van de meerderheid laten aanpassen aan de minderheid, zoals soms wel gebeurt. Het aanpassen van alle werktijden aan de Ramadan bijvoorbeeld vind ik geen goed signaal naar de Nederlandse medewerkers, tenzij hier niemand bezwaar tegen heeft. Wel moet een organisatie flexibel om kunnen gaan met verschillende culturen. Tevens zal de arbeidsmarktcommunicatie aangepast moeten worden. Niet alleen iemand met een kleurtje bij de foto’s, maar ook de media waar men zich bevindt verschillen.

Over de Auteur

Bas van de Haterd Bas van de Haterd is professioneel bemoeial en expert op het gebied van technologie en werk. Hij schreef o.a. de boeken '10 banen die verdwijnen & 10 banen die verschijnen", "de maatschappelijke impact van de zelfrijdende auto" en "(R)evolutie van werk". Hij schrijft over recruitment in de brede zin van het woord en hoe dit beter kan door technologie slim in te zetten. Hij adviseert hier bedrijven over en geeft over dit onderwerp ook regelmatig inspirerende lezingen. Hij is te bereiken op bas@vandehaterd.nl


1.451 views | Reageer (0 reacties)

vandehaterd @ Twitter

Outdoor Recruitment

Wat voor personeel mik je op met zo'n poster op de deur?Wethouder van Verkeer & Vervoer Jeannette Baljeu doopt onderzeeboot RETOnderzeeboot RET rijdt door de straten - wereld haven dagen 1 - maximumMis de boot niet - onderzeeboot RET - maximumKapitein van deze lijn - onderzeeboot RET - wereld havendagen - maximum73764129Werving 1#or manpower ad. Crisis is over#or avans 2#or op anavs 1De ideale (bij)baanlandmacht_tram_08