Verleden week ontving ik een persbericht van Monsterboard: “Monsterboard.nl introduceert Assisted Search”. Ik had het op dat moment wat te druk om er verder naar te kijken, maar ik zag binnen een paar dagen op diverse blogs verontwaardigde berichten verschijnen over deze ontwikkeling. Dat maakte me toch wel nieuwsgierig naar dit product. Vanochtend heb ik Elles Paijens (PR) en Robin Sülmann (Projectmanager “Assisted Search”) van Monsterboard gesproken.

Monsterboard Assisted Search

Monsterboard Assisted Search is een recentelijk geïntroduceerde aanvullende dienst waarbij medewerkers van Monsterboard voor de opdrachtgever in de CV-database op zoek gaan naar geschikte kandidaten. Daarbij nemen zij het zoeken, benaderen en het met de kandidaat verifiëren van een aantal harde criteria voor hun rekening. De opdrachtgever gaat vanaf dat punt zelf verder met het recruitmentproces.

Werkwijze

Robin legt uit dat tijdens een verkoopgesprek kan blijken dat een potentiële klant geen tijd heeft of de handigheid ontbeert om goed om te gaan met zoekmachines. Voor die doelgroep, maar ook prospects die aangeven nog niet overtuigd te zijn van de mogelijkheden van Monsterboard, vormt MAS een extra mogelijkheid voor de accountmanager om tot zaken te komen. De accountmanager neemt in dat geval met de opdrachtgever door aan welke criteria kandidaten moeten voldoen. Vervolgens draagt de accountmanager de verzamelde informatie over aan een recruitmentspecialist.

Robin neemt de gelegenheid om de term “recruitmentspecialist” te nuanceren: “searchspecialist” is een betere titel. Deze persoon is deskundig in het zoeken binnen de Monster CV-database en neemt alleen dat deel van het recruitmentproces voor zijn rekening. De searchspecialist zoekt op basis van de vastgestelde criteria naar geschikte kandidaten en neemt contact met hen op. Bij voorkeur telefonisch, maar dat is bijvoorbeeld bij CV’s die anoniem geplaatst zijn niet mogelijk. Dan wordt contact via de e-mail opgenomen. Aan de kandidaten wordt gevraagd of zij geïnteresseerd zijn in de functie en of zij vinden dat zij aan de gestelde criteria voldoen. Op deze manier worden maximaal 10 geïnteresseerde kandidaten verzameld die op minimaal 5 criteria matchen met de eisen van de opdrachtgever. Op deze lijst staat aangegeven welke criteria wel en niet overeenkomen en gaat samen met de bijbehorende CV’s richting opdrachtgever.

Trackrecord

Monster biedt deze dienst al langer aan in het buitenland (Zweden, Duitsland, Frankrijk, België en Canada). In Nederland is MAS in november gestart, zonder dat daar publiciteit aan is gegeven. Eerder bestond er overigens al een enigszins vergelijkbaar product. Ook daarbij werden sollicitaties voor de opdrachtgever gescreend aan de hand van harde criteria. In tegenstelling tot MAS werden kandidaten daarbij niet actief benaderd. Sinds november hebben er een handjevol opdrachtgevers gebruik van gemaakt, voornamelijk MKB en de meeste zoekopdrachten betroffen ICT-ers. Er is op dit moment nog geen plaatsing gerealiseerd.

Kosten

De kosten voor Monsterboard Assisted Search bedragen € 3.500,- per aangenomen kandidaat. Ter vergelijking: een abonnement op de CV-database bedraagt € 1.000,- per maand tot € 8.000,- per jaar.

Zorgen

Zoals ik al aangaf, zijn er op weblogs een aantal bezwaren geuit over Monsterboard Assisted Search. Eén daarvan is de angst voor of de mogelijkheid tot “afromen” van CV’s door Monsterboard. Robin gaf aan dat searchspecialisten op dezelfde manier op de liveomgeving inloggen als andere gebruikers. Zij krijgen CV’s dus niet eerder te zien en hebben geen extra selectiemogelijkheden. Hoewel Monster technisch gezien best een “voorrangsfaciliteit” zou kunnen ontwikkelen, geloof ik er niets van dat zo’n faciliteit er is of er op korte termijn zal komen. De CV-database als product ligt veel dichter bij de corebusiness en is in commercieel oogpunt vele malen belangrijker dan de aanvullende dienst “Monsterboard Assisted Search”. Ze zouden wel gek zijn om de omvang, kwaliteit en actualiteit daarvan in te perken t.b.v. MAS.

Een ander bezwaar is de stelling dat Monsterboard nu gaat concurreren met een belangrijke klantengroep: de W&S-bureaus. Het is duidelijk dat MAS tussen de huidige dienst “CV-database” en het werkterrein van W&S-bureaus is gepositioneerd en daarmee in hun richting opschuiven. Ik denk echter dat er slechts een klein aantal bureau’s MAS als concurrent ziet. Dat zullen de bureaus zijn die nu een vergelijkbare dienstverlening bieden: zoeken en doorsturen van CV’s. Deze bureaus worden nog wel eens oneerbiedig de “CV-schuivers” genoemd. Daar is een markt voor en ik heb in het verleden met succes ook van dat soort bureau’s gebruik gemaakt. Het tarief wat zij hanteren is over het algemeen veel te hoog en zij zullen terecht in MAS een concurrent herkennen. W&S-bureaus hebben nog steeds voldoende ruimte om tegenover MAS meerwaarde te bieden (diepgaander selectieproces, meer aandacht voor zachtere criteria, assesments, “klik” bedrijf/kandidaat, meer bronnen dan Monsterboard alleen). Ik denk niet dat zij zich zorgen maken over de doelgroep die Monsterboard hiermee aanspreekt: MKB.

Monsterboard Assisted Search, bedreiging voor de gevestigde orde? Valt wel mee…

Over de Auteur

Tom van der Valk Tom van der Valk is consultant/projectmanager e-HRM bij Blyxum, gespecialiseerd in het toepassen van e-HRM voor in-, door-, en uitstroom van medewerkers.


1.793 views | Reageer (6 reacties)
 • Pingback: Recruitment - Blogger bij RecTec()

 • raoulvanheese

  “Hoewel Monster technisch gezien best een “voorrangsfaciliteit” zou kunnen ontwikkelen, geloof ik er niets van dat zo’n faciliteit er is of er op korte termijn zal komen”

  Bas, het siert je, deze goedgelovigheid maar ik geloof er géén barst van. De commerciële waarde van de database nu is te groot om dit 'buitenkansje' van MAS niet uit te nutten. Een typisch maar ook weer doodnormaal amerikaanse eigenschap. Over 'een tijdje' is deze database niets meer waard en wint de transparantie van LinkedIn e.a. nieuwe boards het van gesloten databases.

 • Lezen is en blijft een kunst die recruiters tot mijn grote verbazing nog steeds zo slecht beheersen. Was er niet van op de hoogte dat Tom van der Valk, die echt als auteur van dit artikel er boven staat, een alias van Bas van de Haterd was.

  Wat betreft je opmerking kan ik enkel zeggen: zoals de waard is vertrouwd hij zijn gasten.

 • raoulvanheese

  Gelukkig ben ik géén recruiter :-0 maar gewoon een slechte lezer! Ik verdenk je van meer aliassen ;-).

 • Beste Raoul, Monsterboard meldde mij dat ze niet over zo'n “voorrangsfaciliteit” beschikken. Dat is wat mij betreft nog onvoldoende reden om dat klakkeloos aan te nemen. Mijn inziens zou het afromen van de database te veel ten koste gaan van hun corebusiness. Dat zal eerder de reden zijn waarom dat nu niet gebeurt. Het is dus geen kwestie van goedgelovigheid, maar een kwestie van analyseren van de businesscase.

  M.b.t. jouw opmerking over transparantie: ik denk dat jobboards het inderdaad moeilijker krijgen met het vermarkten van een CV-database. Er wordt op Internet steeds meer informatie door potentiële medewerkers vrijgegeven. Veel mensen hebben hun CV ergens op Internet vrijgegeven. Die informatie is trouwens zeker niet beperkt tot puur CV-informatie. Voor recruiters is er veel meer interessante informatie te vinden. Wat dat betreft is het maar de vraag hoe lang jobboards, het bedrijfsleven en W&S-bureau’s nog CV-databases moeten opbouwen?

 • Maarten

  Het zal ongetwijfeld werken maar het blijft een hoop geld voor een semi geautomatiseerd kunstje.

  Deze comment is ge-edit vanwege ongeoorloofde zelfpromotie (SPAM)


vandehaterd @ Twitter

Outdoor Recruitment

Wat voor personeel mik je op met zo'n poster op de deur?Wethouder van Verkeer & Vervoer Jeannette Baljeu doopt onderzeeboot RETOnderzeeboot RET rijdt door de straten - wereld haven dagen 1 - maximumMis de boot niet - onderzeeboot RET - maximumKapitein van deze lijn - onderzeeboot RET - wereld havendagen - maximum73764129Werving 1#or manpower ad. Crisis is over#or avans 2#or op anavs 1De ideale (bij)baanlandmacht_tram_08

Categoriën