Naar aanleiding van het TechRadar rapport van Forrester Research heb ik een korte samenvatting gemaakt over de toekomst van Human Resource Management Applicaties. De verwachtingen moeten nog waargemaakt worden maar de ontwikkelingen vormen een interessante basis voor discussie voor ondernemingen om strategie te bepalen. Hierbij is het voornamelijk interessant om te kijken naar die applicaties die voor de meeste waardetoevoeging zorgen voor ondernemingen: ‘Performance Management’, ‘Payroll’ en ‘Time and Attendance’. Ik zal dit voornamelijk vanuit de talent management kant bekijken in de volgende serie van blogposts.

HRM applicaties variëren van essentiële instrumenten voor het aannemen van personeel, betalen van medewerkers en administratie van arbeidsvoorwaarden programma’s tot strategische ontwikkel programma’s. Meer dan ooit tevoren zien bedrijven een dynamische en geografisch verdeelde arbeidsmarkt tegemoet waardoor er een behoefte is voor applicaties die efficiency en pro-activiteit op het gebeid van HRM ondersteunen. HRM applicaties worden al jaren ontwikkeld, maar juist nu hebben de meeste systemen de fase van volwassenheid bereikt wat zal leiden tot een toename van automatisering in het HR vak. Bestaande systemen zullen ontwikkelen naar meer SaaS modellen (Software as a Service) en ‘Computing on the Cloud’ zal nog meer nieuwe innovaties tot gevolg hebben.

De volgende applicaties worden beknopt benoemd en onder de loep genomen in het volledige rapport:

 • Absentiebeheer
 • Benefits
 • Compensation Management
 • HR analytics
 • HRMS
 • Incentive Compensation Management
 • Job boards
 • Learning Management
 • Mentoring
 • Onboarding
 • Organization charting
 • Payroll
 • Performance Management
 • Recruiting
 • Scheduling
 • Social recruiting/networking
 • Succession planning
 • Time and attendence
 • Virtual classrooms

Daarbij wordt gekeken naar de productlevenscyclus en in welke mate er nog vernieuwing of ontwikkeling op kan worden verwacht in elk van de fasen: introductie, overleving, groei, volwassenheid en terugval.

Over het algemeen kan gesteld worden dat er een duidelijke basis gelegd wordt in een applicatie waaraan een aantal hoofdoplossingen en ge-outsourcede diensten worden toegevoegd. De blauwdruk die gelegd wordt in applicaties als basis voor de meeste kritieke HR processen bevatten:

 • Beheren van personeelskosten
 • Ontwikkelen van efficiënte bedrijfsprocessen
 • Waardeverbetering van ‘human capital’

De toekomst van HRM
Binnen de HR wereld worden de volgende interessante trends verwacht, waarbij HR applicaties een ‘verplichting’ worden.

 • SaaS adoptie (Software as a Service) wordt de definitieve keuzerichting van grote en kleine ondernemingen.
 • Veranderende arbeidsmarkt dwingt aanpassingen in de manier waarop mensen werken en waar mensen werken.
 • Arbeidsretentie wordt aansturende factor voor vernieuwde interne kansen en ontwikkeling.
 • Sociale media zal HR processen drastisch aanpassen.
 • HR Outsourcers zullen actiever worden als technologie leveranciers.

Hernieuwde focus op Talent leidt tot verdere groei van HR apps
Bij het uitstippelen van de toekomst van HRM technologie is door onderzoek van Forrester gebleken dat:

 • Talent Management oplossingen het grootste groeipotentieel hebben. Denk hierbij aan performance, succession planning, onboarding and virtual classroom.
 • In de kern HRM taken valt het hoogste niveau van succes te behalen. Het gaat hier om de mission-critical functionaliteiten zoals HR gegevensvastlegging, salarisadministratie en time & attendance.
 • Recruitment technologieën zijn aan het vernieuwen. Job-boards zijn populair maar hebben de laatste fase van de levenscyclus bereikt aangezien social networks de markt opnieuw hebben gedefinieerd. Ze zullen meer moeten specificeren om te overleven. Daardoor zit er nog wel een laatste adem in van zo’n 10 jaar voordat ze helemaal van het web zijn verdwenen. Applicant Tracking Systemen hebben een fase van volwassenheid bereikt maar zijn nog niet in de ‘terugval’ fase terechtgekomen. Dit zal nog zo’n 3 jaar duren voordat ze de laatste levensfase van de productcyclus zullen bereiken. Inhaken op Social Recruiting kan hier een groot verschil in gaan maken.

Bron: TechRadar For Business Professionals: HRM Apps, Q1 2010 (Forrester Research)

Specifiek kijkend naar recruitment en talent management producten die de meeste waarde kunnen toevoegen aan de verschillende bedrijfsprocessen zien we dat:

 • Social Recruiting (en Social Networking) in de introductie fase zit en nog een matige ‘waardetoevoeging’ heeft, maar wel een trendy en vernieuwende uitstraling.
 • Recruitment inmiddels tot een volwassen product is uitgegroeid en tot gemiddelde waardeverbetering zorgt in de kritieke processen.
 • Onboarding een middelmatige waardetoevoeging heeft, maar wel een sterke groei doorloopt.
 • Performance & Goal Management sterk in de groeifase is vertegenwoordigd en de meeste waardetoevoeging zal realiseren.

Vooralsnog kunnen we concluderen dat HRM eindelijk een serieuze speler is geworden in het technologie veld. Dat veel applicaties tot volwassenheid zijn gegroeid en het nu voor de meeste bedrijven tijd is om breder uit te rollen naar andere werkvelden binnen HRM Applicaties. Persoonlijk denk ik vooral dat in Nederland en Europa nog heel wat groei is te behalen en dat veel bedrijven nog steeds moeten beginnen aan automatisering van hun personeelsprocessen. Wat dat betreft heeft de US wel degelijk een voorsprong op de integratie van dergelijke systemen in het werkproces.

In deel 2 van dit artikel zal ik meer uitweiden over de individuele situatie van de laatste hierboven genoemde HR producten.

Over de Auteur

Eelco Scheltinga Eelco is mede-oprichter van het in 1999 gestarte PeopleXS. PeopleXS is een on-demand applicant tracking & talent management system wat binnen de standaard volledig flexibel ingericht kan worden. Co-creation met de klant is een speerpunt in de ontwikkeling van het product. Eelco heeft een brede ervaring opgedaan als COO & Consultant bij het oplossen van recruitment vraagstukken en het neerzetten van een gedegen oplossingen op dit gebied. Momenteel houdt hij zich, naast zijn verantwoordelijkheid als CFO, bezig met creatieve oplossingen binnen talent management en is zeer geintresseerd in 'Social Recruiting' en persoonlijke ontwikkeling.


3.769 views | Reageer (7 reacties)

vandehaterd @ Twitter

Outdoor Recruitment

Wat voor personeel mik je op met zo'n poster op de deur?Wethouder van Verkeer & Vervoer Jeannette Baljeu doopt onderzeeboot RETOnderzeeboot RET rijdt door de straten - wereld haven dagen 1 - maximumMis de boot niet - onderzeeboot RET - maximumKapitein van deze lijn - onderzeeboot RET - wereld havendagen - maximum73764129Werving 1#or manpower ad. Crisis is over#or avans 2#or op anavs 1De ideale (bij)baanlandmacht_tram_08

Categoriën