Rob de Laat houdt via een ingezonden brief in het FD van 28-12 een pleidooi om de Balkenende-norm binnen de publieke sector ook toe te passen op externe inhuur. Het tarief van adviseurs en interim-managers zou gemaximeerd moeten worden op € 1.400 per dag. In een tijd dat het inhuren na externen steeds structureler wordt een prikkelende bijdrage in de discussie hoe de kosten van inhuur in de hand te houden.

De Laat is zelf eigenaar van een bureau dat organisaties ondersteunt bij het organiseren van het inhuren van externen en is al lang actief in de interim-/detacheringswereld. Hij berekent dat de Balkenende-norm uitkomt op een dagtarief voor externen van 1.400 Euro. Een deel van de adviseurs en interim-managers die actief zijn bij de overheid zitten daar (ver) boven.

De Laat komt tot die € 1.400 euro volgens de volgende rekensom:

 • neem de Balkenende norm van 181.000 Euro
 • leg daar een bureaumarge van 30% bovenop
 • deel dat door 1350 declarabele uren en je komt op die 1400 Euro per dag.
 • Nu valt er wel wat op deze rekensom af te dingen. Bijvoorbeeld dat de daadwerkelijke kosten van een werknemer veel hoger liggen dan sec het salaris (hier 181.000). Denk aan werkgeverslasten, maar ook wervingskosten, opleidingskosten, vervoerskosten, verzuim plus overhead (ondersteunend personeel, werkplekken) die je allemaal niet hebt bij externen. Dat De Laat 30% bureaumarge in rekening brengt zou ook een aparte discussie kunnen oproepen. Immers waarom werkt de overheid als enige sector vrijwel nooit rechtstreeks met ZZP-ers en zitten er altijd bureaus tussen. Zou een mooie besparing opleveren. Maar goed, zit terzijde.

  Terug naar de gedachte voor een maximum tarief. Die gedachte is in november al eens besproken in de Tweede Kamer op voorstel van het CDA. Minister Ter Horst heeft het toen terzijde geschoven met als argument dat er via aanbestedingen al geconcurreerd wordt op prijs en daarnaast dat de overheid soms nu eenmaal (dure) experts nodig heeft. Ze verwees daarbij o.a. naar de ondersteuning die Minister Bos nodig heeft. Aardig is dat de Balkenende-norm met regelmaat door de overheid gebruikt wordt als argument om juist externen in te moeten huren.

  Vanuit de centrale overheid dus nog geen steun voor dit plan. Maar de discussie zal vast en zeker terug blijven komen. Als het klopt dat zowel de vraag naar externen (projectmatig werken, inhuur kennis, just-in-time HRM) als het aanbod (ZZP-ers) blijft groeien, dan ontkom je niet aan het structureel inhuren van externen. Daar is ook niet mis mee. Maar dan is discussie omtrent de kosten van flexibilisering ook terecht. Zeker wanneer er reëel tegen tarieven aan gekeken wordt.

  Over de Auteur

  Hugo-Jan Ruts Hugo-Jan Ruts is zelfstandig interim-manager en adviseur. In zijn opdrachten werkt Hugo-Jan Ruts op het snijvlak van management, marketing en HRM. Hij doet dat vanuit verschillende rollen: interim(project)manager, co-manager, business-coach of adviseur. Zowel bij zijn voormalige vaste functies als bij zijn interim opdrachten is Hugo-Jan Ruts vooral actief bij HR-dienstverleners. O.a. W&S-, interim- en trainingsbureaus. naast het uitvoeren van interim-managementopdrachten adviseert hij in die sector over strategie, personal branding, internet en social media. (zie voor meer info: http://nl.linkedin.com/in/hugojanruts). Op 'RecTec' schrijft Hugo-Jan Ruts met name over recruitment van interim-managers en interim-professionals. Hij is verder initiatiefnemer van www.zipconomy.nl, het kennisplatform over de interimmarkt.


  3.150 views | Reageer (31 reacties)
  • Goed stuk, inderdaad is die 30% bureau marge een twijfel, waar is die voor nodig? En moet dat 30% zijn? Best wel veel eigenlijk.

   En je vergeet nog de belangrijkste kostenpost bovenop het salaris van Balkenende en co: de pensioenbijdrage.

  • Goed stuk, inderdaad is die 30% bureau marge een twijfel, waar is die voor nodig? En moet dat 30% zijn? Best wel veel eigenlijk.

   En je vergeet nog de belangrijkste kostenpost bovenop het salaris van Balkenende en co: de pensioenbijdrage.

  • @Bas. Pensioenkosten valt m.i. onder de vaste werkgeverslasten, maar het rijtje is zeker nog uit de breiden (wachtgeld, afvloeiingsregelingen).
   30%: is het tarief dat veel grotere interimbureaus rekenen als marge tussen het tarief van de ZZP-er die zij weer inhuren en het eindtarief. Bij de adviesbureaus met mensen in vaste dienst ligt de marge vaak hoger, maar de kosten ook.

  • @Bas. Pensioenkosten valt m.i. onder de vaste werkgeverslasten, maar het rijtje is zeker nog uit de breiden (wachtgeld, afvloeiingsregelingen).
   30%: is het tarief dat veel grotere interimbureaus rekenen als marge tussen het tarief van de ZZP-er die zij weer inhuren en het eindtarief. Bij de adviesbureaus met mensen in vaste dienst ligt de marge vaak hoger, maar de kosten ook.

  • Pingback: Tweets die vermelden Balkenende-norm ook voor interim-managers | RecTec -- Topsy.com()

  • Een interessante vraag hierbij is: Wie zich kan en mag zich meten aan de Balkenendenorm? Qua kwaliteiten en verantwoordelijkheden van onze premier, zullen niet al te veel externen zich aan zijn niveau kunnen en mogen meten. Althans, daar ga ik van uit.

   Dat brengt mij tot de tweede vraag: Welk gedeelte maakt die 181.000 Euro uit van het totale ‘beloningspakket’ van onze premier: Ongeveer de helft? Tel alleen al de chauffeur (die 24/7 met BMW 750i ter beschikking staat), de pensioenregeling en ontslagverzekering (wachtgeldregeling) erbij op en je komt zeker tot een verdubbeling van de norm, tot meer dan 362.000 Euro. Hierin zijn overige kosten en het toekomstperspectief na aftreden (in de vorm van bestuursfuncties, spreekbeurten, etceteras) nog niet verrekend.

   Kortom: Op basis van de ‘gebruteerde’ Balkenende norm van 362.000 Euro, lijkt mij een inkooptarief van tenminste 1.600 per dag een betere norm, zolang je ervan uitgaat dat het een opdracht op ‘Balkenende niveau’ betreft, met een looptijd van een jaar en 226 werkbare dagen.

   Hoeveel opdrachten daadwerkelijk op dit ‘Balkenende niveau’ worden uitgevoerd en welk tarief het bemiddelende bureau in dat geval mag rekenen, zijn natuurlijke hele andere vragen.

  • @Jasper. Ik denk dat jouw brutering heel reeel is. Maar met dat bedrag gedeeld door declarabele uren kom je op een dagvergoeding van zo’n 2200 Euro. Voor de echte topopdrachten best opportuun. Feit is dat de meeste intermmers niet op die topfuncties zitten. Een maximum moet dan niet de norm worden.

  • @Jasper. Ik denk dat jouw brutering heel reeel is. Maar met dat bedrag gedeeld door declarabele uren kom je op een dagvergoeding van zo’n 2200 Euro. Voor de echte topopdrachten best opportuun. Feit is dat de meeste intermmers niet op die topfuncties zitten. Een maximum moet dan niet de norm worden.

  • @Hugo-Jan. De 1.600 euro die ik noem is voor een langdurige, voltijdse opdracht op Balkenende niveau. Voor korter durende opdrachten, of in deeltijd, is er dan inderdaad wat voor te zeggen om de norm te verhogen. Ik ben het overigens helemaal met je eens dat veruit de meeste externen onder het Balkenende niveau opereren. Wat dat betreft ben ik er warm voorstander van om interim management, inhuur van professionele capaciteit en advisering te onderscheiden in deze discussie over tarieven voor externen.

  • @Hugo-Jan. De 1.600 euro die ik noem is voor een langdurige, voltijdse opdracht op Balkenende niveau. Voor korter durende opdrachten, of in deeltijd, is er dan inderdaad wat voor te zeggen om de norm te verhogen. Ik ben het overigens helemaal met je eens dat veruit de meeste externen onder het Balkenende niveau opereren. Wat dat betreft ben ik er warm voorstander van om interim management, inhuur van professionele capaciteit en advisering te onderscheiden in deze discussie over tarieven voor externen.

  • @ Hugo-Jan, mooi stuk , goeie gedachte ook. Komt alleen bij mij boven wat het uurtarief is van JP bij zijn eigen norm. Stel de man werkt 80 uur per week, hij is zeker 100% declarabel dus hij maakt zo’n 3600 uur per jaar. Dat betekend dat hij op een uurtarief van 50 euro zit! Zou de gemiddelde ZZP-er daarvoor uit zijn bed komen?

  • @ Hugo-Jan, mooi stuk , goeie gedachte ook. Komt alleen bij mij boven wat het uurtarief is van JP bij zijn eigen norm. Stel de man werkt 80 uur per week, hij is zeker 100% declarabel dus hij maakt zo’n 3600 uur per jaar. Dat betekend dat hij op een uurtarief van 50 euro zit! Zou de gemiddelde ZZP-er daarvoor uit zijn bed komen?

  • jan jacobs

   Ik wijs er maar even op dat in de zorgsector inmiddels de beloningscode Bestuurders in de Zorg van kracht is. Hierin worden ook de normen voor interim-bestuurders(als afgeleide van de Balkenende-norm) vastgelegd.

  • jan jacobs

   Ik wijs er maar even op dat in de zorgsector inmiddels de beloningscode Bestuurders in de Zorg van kracht is. Hierin worden ook de normen voor interim-bestuurders(als afgeleide van de Balkenende-norm) vastgelegd.

  • @ Jan. Dank voor je aanvulling. Mooi dat het in de zorg geregeld is. Hoewel de code in de zorg nog wel de nodige ruimte geeft tot afwijking (Van die maximumnorm mag alleen worden afgeweken als een baan aantoonbaar zwaarder is dan gemiddeld), terwijl de geest van de B-norm juist is dat de MP de zwaarste baan heeft en dus niemand meer zou mogen verdienen (zie ook de opmerking van Jeroen).

   Ben vooral benieuwd hoe die code dan omgaat met interimtarieven. Zie dat in de code staat dat interimmers maximaal 332.500 euro mogen verdienen. Is dat omzet? Inclusief of exclusief bureaumarge, BTW? Trouwens aardig wat hoger dan wat Rob de Laat voorstelt.

  • @ Jan. Dank voor je aanvulling. Mooi dat het in de zorg geregeld is. Hoewel de code in de zorg nog wel de nodige ruimte geeft tot afwijking (Van die maximumnorm mag alleen worden afgeweken als een baan aantoonbaar zwaarder is dan gemiddeld), terwijl de geest van de B-norm juist is dat de MP de zwaarste baan heeft en dus niemand meer zou mogen verdienen (zie ook de opmerking van Jeroen).

   Ben vooral benieuwd hoe die code dan omgaat met interimtarieven. Zie dat in de code staat dat interimmers maximaal 332.500 euro mogen verdienen. Is dat omzet? Inclusief of exclusief bureaumarge, BTW? Trouwens aardig wat hoger dan wat Rob de Laat voorstelt.

  • jan jacobs

   In de beloningscode voor (interim) bestuurders in de zorg wordt ‘inschaling’ op basis van een (glijdende schaal)matrix gedaan. Horizontaal: 1e t/m 3e maand (hoogste factor)/ 4e t/m 6e maand en 7e t/m 12e maand. Verticaal: hoogste niveau (zwaarste im) / middenniveau / laagste niveau. Tarief hoogste niveau 1e t/m 3e maand: 2 x maandsalaris bestuurder. Tarief laagste niveau 7e t/m 12e maand: 1,4 x maandsalaris. Dit excl. onkostenvergoeding en BTW. Als er bureaus tussen zitten is het evt. mogelijk een aparte bemiddelingsfee in rekening te brengen. Dit staat niet in de code zelf, maar is tijdens een jaarvergadering van de NVTZ genoemd. Overigens is de Beloningscode Bestuurders in de Zorg (BBZ)verkrijgbaar bij de NVZD en NVTZ.

  • jan jacobs

   In de beloningscode voor (interim) bestuurders in de zorg wordt ‘inschaling’ op basis van een (glijdende schaal)matrix gedaan. Horizontaal: 1e t/m 3e maand (hoogste factor)/ 4e t/m 6e maand en 7e t/m 12e maand. Verticaal: hoogste niveau (zwaarste im) / middenniveau / laagste niveau. Tarief hoogste niveau 1e t/m 3e maand: 2 x maandsalaris bestuurder. Tarief laagste niveau 7e t/m 12e maand: 1,4 x maandsalaris. Dit excl. onkostenvergoeding en BTW. Als er bureaus tussen zitten is het evt. mogelijk een aparte bemiddelingsfee in rekening te brengen. Dit staat niet in de code zelf, maar is tijdens een jaarvergadering van de NVTZ genoemd. Overigens is de Beloningscode Bestuurders in de Zorg (BBZ)verkrijgbaar bij de NVZD en NVTZ.

  • Hi Hugo-Jan,

   Wederom een scherpe observatie!

   Ik wil nog even stil staan bij de kosten van iemand in vaste dienst:
   – Indicatief een schaal BBRA (rijk) 14 functie (max. 6138,-)
   – Je kunt uitgaan van een aansluiting bij het PGGM pensioenfonds; Op basis van dit brutomaandsalaris kom ik via een salarisberekeningsprogramma op internet op een netto salaris van 3317,- euro en dit komt voor de werkgever uit op salariskosten (werkgeverslasten) van 8400,- euro per maand.
   Dat is dus 31,8% bovenop het bruto maandsalaris.
   + 4% kans op ziekteverzuim
   + Opleidingskosten
   + Kosten voor eventueel een CAO-faciliteitenregeling (reiskosten, onkostenvergoedingen, e.d.)
   + Emolumenten (leaseauto, ed)of bijzonder bezoldiginsbesluit

   Transactiekosten:
   + Wervingskosten
   + Beïndigings- c.q. afvloeiingskosten
   + WW-risico bij ontslag c.q. kostbare wachtgeldregelingen

   Effectiviteit:
   + doorbetaling bij verplichte feestdagen / vakanties / e.a. afwezigheid
   + motivatie- en veranderinspanningen

   Overhead:
   + Arbo
   + Facititair
   + Support
   + Aansturing

   De totale som behelst een bedrag van 160k tot 190k. Schaal 14 BBRA is het niveau Beleidsmedewerker, onderzoeksmanager, ed. Om een vergelijk te maken met inhuur zou je aanbestedingskosten en wat leegloopkosten moeten toerekenen. Een beleidsmedewerker komt dus op een dagtarief richting € 1.200,- zonder bureaukosten. Het verschil tussen Balkenende en een beleidsmedewerker lijkt me wat groter dan € 200,- per dag. Ik ben benieuwd wat de volgende job van onze premier zal zijn en wat zijn verdienste daarbij zal zijn? Het Balkenende tarief van € 182k is wat dat betreft ook nog eens een investering in een glansrijke toekomst.

  • Hi Hugo-Jan,

   Wederom een scherpe observatie!

   Ik wil nog even stil staan bij de kosten van iemand in vaste dienst:
   – Indicatief een schaal BBRA (rijk) 14 functie (max. 6138,-)
   – Je kunt uitgaan van een aansluiting bij het PGGM pensioenfonds; Op basis van dit brutomaandsalaris kom ik via een salarisberekeningsprogramma op internet op een netto salaris van 3317,- euro en dit komt voor de werkgever uit op salariskosten (werkgeverslasten) van 8400,- euro per maand.
   Dat is dus 31,8% bovenop het bruto maandsalaris.
   + 4% kans op ziekteverzuim
   + Opleidingskosten
   + Kosten voor eventueel een CAO-faciliteitenregeling (reiskosten, onkostenvergoedingen, e.d.)
   + Emolumenten (leaseauto, ed)of bijzonder bezoldiginsbesluit

   Transactiekosten:
   + Wervingskosten
   + Beïndigings- c.q. afvloeiingskosten
   + WW-risico bij ontslag c.q. kostbare wachtgeldregelingen

   Effectiviteit:
   + doorbetaling bij verplichte feestdagen / vakanties / e.a. afwezigheid
   + motivatie- en veranderinspanningen

   Overhead:
   + Arbo
   + Facititair
   + Support
   + Aansturing

   De totale som behelst een bedrag van 160k tot 190k. Schaal 14 BBRA is het niveau Beleidsmedewerker, onderzoeksmanager, ed. Om een vergelijk te maken met inhuur zou je aanbestedingskosten en wat leegloopkosten moeten toerekenen. Een beleidsmedewerker komt dus op een dagtarief richting € 1.200,- zonder bureaukosten. Het verschil tussen Balkenende en een beleidsmedewerker lijkt me wat groter dan € 200,- per dag. Ik ben benieuwd wat de volgende job van onze premier zal zijn en wat zijn verdienste daarbij zal zijn? Het Balkenende tarief van € 182k is wat dat betreft ook nog eens een investering in een glansrijke toekomst.

  • Bij de politie is het nu in ieder geval ook mis qua interim managers blijkbaar:

   http://www.nu.nl/economie/2160338/topmensen-politie-ict-verdienen-meer-dan-balkenendenorm.html

  • Bij de politie is het nu in ieder geval ook mis qua interim managers blijkbaar:

   http://www.nu.nl/economie/2160338/topmensen-politie-ict-verdienen-meer-dan-balkenendenorm.html

  • @ Bas, In de nova uitzending ( http://www.novatv.nl/page/detail/uitzendingen/7518/Politie+betaalt+interim-managers+boven+Balkenende-norm#) waar het Nu-bericht op gebaseerd is, wordt weer duidelijk hoe veel begrippen er door elkaar gehaald worden. Er wordt gesproken over hoeveel de interimmers ‘verdienen’, terwijl het hier om kosten gaat. In dit soort organisaties worden interimmers veelal via bureaus ingehuurd, dus zijn de kosten inclusief de bureaumarge, alle ‘werkgeverskosten’ die de interimmer zelf moet betalen, en ik sluit niet uit dat het hier ook nog eens inclusief BTW is (wat politie niet kan terugvorderen en dus drukt op begroting). Er wordt verder in het bericht gesproken over 375 computerdeskundigen die gemiddeld meer dat 200.000 ‘verdienen’. Maar dat zijn natuurlijk vast veelal gedetacheerden die tegen een ‘gewoon’ salaris bij een van de grote bureaus in dienst zijn.

   Kamphuis, de interim-directeur bij de ICT-club van de politie, zou volgens nova 376.000 ‘verdienen’, exorbitant. De 1400 Euro die in mijn artikel gesuggereerd wordt als maximum, wordt nog niet als exorbitant gezien (zeker niet als er een bureau tussen zit). Neem dat bedrag eens, maal vijf dagen in de week, 45 weken per jaar, doe er BTW op en je zit op….374.850 per jaar.

  • @ Bas, In de nova uitzending ( http://www.novatv.nl/page/detail/uitzendingen/7518/Politie+betaalt+interim-managers+boven+Balkenende-norm#) waar het Nu-bericht op gebaseerd is, wordt weer duidelijk hoe veel begrippen er door elkaar gehaald worden. Er wordt gesproken over hoeveel de interimmers ‘verdienen’, terwijl het hier om kosten gaat. In dit soort organisaties worden interimmers veelal via bureaus ingehuurd, dus zijn de kosten inclusief de bureaumarge, alle ‘werkgeverskosten’ die de interimmer zelf moet betalen, en ik sluit niet uit dat het hier ook nog eens inclusief BTW is (wat politie niet kan terugvorderen en dus drukt op begroting). Er wordt verder in het bericht gesproken over 375 computerdeskundigen die gemiddeld meer dat 200.000 ‘verdienen’. Maar dat zijn natuurlijk vast veelal gedetacheerden die tegen een ‘gewoon’ salaris bij een van de grote bureaus in dienst zijn.

   Kamphuis, de interim-directeur bij de ICT-club van de politie, zou volgens nova 376.000 ‘verdienen’, exorbitant. De 1400 Euro die in mijn artikel gesuggereerd wordt als maximum, wordt nog niet als exorbitant gezien (zeker niet als er een bureau tussen zit). Neem dat bedrag eens, maal vijf dagen in de week, 45 weken per jaar, doe er BTW op en je zit op….374.850 per jaar.

  • Is marktwerking vertrekpunt of is spelen er bij “de publieke zaak” ook andere zaken?
   Als marktwerking vertrekpunt is, dan lijkt bovenstaande discussie weinig zinvol. Dan bepaalt vraag en aanbod de prijs. Dan moeten inkopers hopen dat meer en meer mensen kiezen voor een freelance bestaan en er meer aanbod is dan vraag.
   Dan zijn er goede tijden en slechte tijden. Die kunnen afgedekt worden met meerjarige preferred supplier contracten met “vaste” inkoop tarieven.
   Is werken voor de publieke zaak iets anders dan het bedrijfsleven en achten wij het belangrijk dat overheidsgeld er niet is om je “te verrijken”, dan wel dat betalingen in lijn moeten zijn met vaste ambtenaren salarissen, aangevuld met bijvoorbeeld een flextoeslag van x %, dan is bovenstaande discussie een aardige aanzet. Hierbij merk ik wel op dat we hier wel over de bovenkant van de markt praten en dat geeft altijd een ietwat vertekend beeld over de meerderheid van externe inhuur.
   .
   Wellicht is het een idee om voor de hele (semi) overheid een bureaumarge norm in te stellen waarbij transparantie (van het tarief dat de interimmer ontvangt) het vertrekpunt is. In de ICT zijn er meerdere aanbieders die per opdracht stellen uurtarief = X en onze standaard marge is Y per uur.
   .
   Al met al leuk om over te filosoferen, zoals interimmers onderling vaker doen. Ik vind het zelf interessant om te kijken of de toegenomen transparantie op de arbeidsmarkt, ook die van ZZP-ers / interim managers niet zou moeten/zal leiden tot een fundamenteel andere flex inkoop aanpak bij grote inkopers zoals de overheid.

  • Is marktwerking vertrekpunt of is spelen er bij “de publieke zaak” ook andere zaken?
   Als marktwerking vertrekpunt is, dan lijkt bovenstaande discussie weinig zinvol. Dan bepaalt vraag en aanbod de prijs. Dan moeten inkopers hopen dat meer en meer mensen kiezen voor een freelance bestaan en er meer aanbod is dan vraag.
   Dan zijn er goede tijden en slechte tijden. Die kunnen afgedekt worden met meerjarige preferred supplier contracten met “vaste” inkoop tarieven.
   Is werken voor de publieke zaak iets anders dan het bedrijfsleven en achten wij het belangrijk dat overheidsgeld er niet is om je “te verrijken”, dan wel dat betalingen in lijn moeten zijn met vaste ambtenaren salarissen, aangevuld met bijvoorbeeld een flextoeslag van x %, dan is bovenstaande discussie een aardige aanzet. Hierbij merk ik wel op dat we hier wel over de bovenkant van de markt praten en dat geeft altijd een ietwat vertekend beeld over de meerderheid van externe inhuur.
   .
   Wellicht is het een idee om voor de hele (semi) overheid een bureaumarge norm in te stellen waarbij transparantie (van het tarief dat de interimmer ontvangt) het vertrekpunt is. In de ICT zijn er meerdere aanbieders die per opdracht stellen uurtarief = X en onze standaard marge is Y per uur.
   .
   Al met al leuk om over te filosoferen, zoals interimmers onderling vaker doen. Ik vind het zelf interessant om te kijken of de toegenomen transparantie op de arbeidsmarkt, ook die van ZZP-ers / interim managers niet zou moeten/zal leiden tot een fundamenteel andere flex inkoop aanpak bij grote inkopers zoals de overheid.

  • @Alexander,

   Andere flexinkoop is m.i. zeker nodig. Niet alleen ivm grip op kosten, maar ook met oog voor kwaliteit en urgentie. Daarmee ook uit situatie komen waar inhuur interim gezien wordt als een teken van zwakte (dus niet te veel zichtbaar maken), maar als een bewuste keuze (flexibiliteit, projectmatig werken) en een teken van kracht.

  • @Alexander,

   Andere flexinkoop is m.i. zeker nodig. Niet alleen ivm grip op kosten, maar ook met oog voor kwaliteit en urgentie. Daarmee ook uit situatie komen waar inhuur interim gezien wordt als een teken van zwakte (dus niet te veel zichtbaar maken), maar als een bewuste keuze (flexibiliteit, projectmatig werken) en een teken van kracht.

  • Een interessante vraag hierbij is: Wie zich kan en mag zich meten aan de Balkenendenorm? Qua kwaliteiten en verantwoordelijkheden van onze premier, zullen niet al te veel externen zich aan zijn niveau kunnen en mogen meten. Althans, daar ga ik van uit.

   Dat brengt mij tot de tweede vraag: Welk gedeelte maakt die 181.000 Euro uit van het totale 'beloningspakket' van onze premier: Ongeveer de helft? Tel alleen al de chauffeur (die 24/7 met BMW 750i ter beschikking staat), de pensioenregeling en ontslagverzekering (wachtgeldregeling) erbij op en je komt zeker tot een verdubbeling van de norm, tot meer dan 362.000 Euro. Hierin zijn overige kosten en het toekomstperspectief na aftreden (in de vorm van bestuursfuncties, spreekbeurten, etceteras) nog niet verrekend.

   Kortom: Op basis van de 'gebruteerde' Balkenende norm van 362.000 Euro, lijkt mij een inkooptarief van tenminste 1.600 per dag een betere norm, zolang je ervan uitgaat dat het een opdracht op ‘Balkenende niveau’ betreft, met een looptijd van een jaar en 226 werkbare dagen.

   Hoeveel opdrachten daadwerkelijk op dit 'Balkenende niveau' worden uitgevoerd en welk tarief het bemiddelende bureau in dat geval mag rekenen, zijn natuurlijke hele andere vragen.

  • Pingback: Tweede Kamer wil max 10% externen voor Ministeries. Visieloos. | RecTec()

  • Pingback: Tweede Kamer wil max 10% externen voor Ministeries. Visieloos.()


  vandehaterd @ Twitter

  Outdoor Recruitment

  Wat voor personeel mik je op met zo'n poster op de deur?Wethouder van Verkeer & Vervoer Jeannette Baljeu doopt onderzeeboot RETOnderzeeboot RET rijdt door de straten - wereld haven dagen 1 - maximumMis de boot niet - onderzeeboot RET - maximumKapitein van deze lijn - onderzeeboot RET - wereld havendagen - maximum73764129Werving 1#or manpower ad. Crisis is over#or avans 2#or op anavs 1De ideale (bij)baanlandmacht_tram_08

  Categoriën