Het is weer december, dus tijd voor de voorspellingen van 2010. Voordat ik zelf en mogelijk nog enkele van de RecTec bloggers met eigen trends komen leek het me leuk om een rondgang te doen onder vier gerenommeerde trendwatchers / futurologen en hen te vragen wat hun drie belangrijkste trends voor 2010 zijn. De trendwachters die ik heb gevraagd om hun trends te geven zijn (in willekeurige volgorde): Justien Marseille (The Future institute), Tony Bosma (Extend Limits), Adjiedj Bakas (Bakas) en Richard Lamb (Trendwachter.com).

Een maximum van drie trends bleek voor elk van de ondervraagde lastig, maar toch is het gelukt oftewel het terug te brengen naar drie ‘hogere’ trends oftewel naar de drie belangrijkste trends. Niet allemaal per sé marketing gerelateerd, want juist deze grotere of hogere trends zetten volgens mij aan tot inspiratie voor ieders eigen vakgebied en niche.

Adjiedj Bakas
Adjiedj heeft op zijn eigen site een uitgebreid document met alle trends die hij voor 2010 ziet. Hierin omschrijft hij alles van economie tot voedsel trends, van design tot politiek. Als we dit aggregeren en de belangrijkste trends of hoofdtrends eruit halen zijn dit volgens Bakas:

1) Recessie in W vorm (waarbij we nu dus in de eerste opwaartse lijn zitten voor wederom een val). Er treed zeker begin 2010 herstel op, maar alles met mate omdat men (consument en bedrijfsleven) bangig blijft.

2) Er blijft een verwenbudget en genieten is belangrijk. Feesten kan ook met een kleiner budget. 2010 is het jaar van de liefde, maar ook van het genieten van kleine dingen zoals lekker thuis eten, gezelschapsspel en Oudhollandse kost. Goed doen is OK, maar we worden wel groenmoe.

3) Ondanks de onzekere markt neemt het aantal freelancers toe, met alle gevolgen van dien voor de arbeidsmarkt, die flexibeler wordt.

Richard Lamb
Richard heeft ook een uitgebreide lijst van trends. Hierbij ook een hot or not sectie en de belangrijkste gadgets die hij verwacht. Zijn top 3:

1) CrisisConsument. 2010 wordt het ‘Jaar van de CrisisConsument’, het ergste van de crisis moet voor de consumenten nog komen. De CrisisConsument zal bijzonder kritisch zijn bij het doen van aankopen; zelfs de hand op de knip houden; soms achterbaks zijn tegen collega’s uit zelfbehoud; zich uit de samenleving terugtrekken met gelijkgestemden en zich keren tegen anders denkende bevolkingsgroepen.

2) Dilemma van Duurzaamheid. In 2010 worden we geconfronteerd met het ‘Dilemma van Duurzaamheid’: de vergroening/verduurzaming van de maatschappij wordt onbetaalbaar door alle heffingen op producten en diensten.

3) BalanceBabes. In 2010 zullen de ‘BalanceBabes’ zichtbaar worden. BalanceBabes zijn – in tegenstelling tot Business Babes en Burn-out Babes – vrouwen die hun leven op een gebalanceerde manier indelen. Niet alleen de Works/life-balance maar ook ten opzichte van mannen. Er ontstaat een uitgebalanceerde plek voor vrouwen in de samenleving.

Justien Marseille
Justien ziet grote trends als iets die vaak op langere termijn afspelen en dus moeilijk voor één jaar te pinpointen zijn. Voor 2010 ziet ze meer praktische trends, deels technologie gedreven.

1) Augmented Reality is het Twitter van 2010. Justien durft er een fles champagne om te wedden dat Layar in 2010 op de cover van alle internationale bladen heeft gestaan.

2) Socionomics is echter het Twitter van 2007. Socionomics is de berekenbaarheid van ontwikkelingen en de gevolgen die dat kan hebben voor onze kijk op de economie en de wereld. Het inzichtelijk maken van de economische impact van sociale netwerken in de breedste zin van het woord dus. En aangezien het de Twitter van 2007 is, zal dit dus nog niet in de massa plaatsvinden. De grootste verandering zal zijn dat we langzaam anders gaan rekenen, wat pijnlijk zal zijn, nog even zoeken zal zijn, maar daar nemen we in 2010 de eerste stappen in.

3) Bestuurlijke onmacht en verschuiving naar lokaal. Deze onrust zal leiden tot een mogelijk sterkere band tussen minder logge organisaties en minder rigide grenzen. De nadruk verschuift verder naar het lokale, ook op economisch gebied. Wijk taken via vouchers verzilveren bij winkels in de eigen wijk bijvoorbeeld. Human Centred ICT en locative media zetten de eerste volwassen stappen.

Tony Bosma
Tony moest toen ik zijn Trends voor 2010 vroeg de posting op Extend Limits nog even snel maken. Dat heeft hij gedaan en uit zijn 7 trends heeft hij mij aangegeven welke hij de drie belangrijkste vindt.

1) Herdefinitie van groei. We moeten leren om anders naar economische groei te kijken. Bedrijven gaan hun economische groei en waarde niet alleen uitdrukken in winst, maar vertalen dit steeds meer in klanttevredenheid en maatschappelijk verantwoord handelen.

2) Herwaardering van autoriteit. Gevestigde autoriteiten leveren langzaam maar zeker hun aanzien in. Overheden, artsen, wetenschappers, journalisten, bestuurders en zelfs toezichthouders zijn slechts een handvol groepen die niet meer kunnen berusten op historische autoriteit en aanzien op basis van hun titel. De peers van consumenten worden nog belangrijker en autoriteit wordt bepaald aan de hand van de mate waarin iemand of een instantie wordt aangeraden door anderen. Autoriteit op basis van verleden behaald aanzien is passé.

3) De start van de bid-economie. Met het ontstaan van de ‘bidconomie’ vindt een definitieve verschuiving plaats van productgestuurd massa-aanbod naar vraaggestuurd micro-aanbod. In de ‘bidconomie’ sluiten organisaties optimaal aan bij klantvragen die door consumenten actief worden vermarkt. De ‘Bidconomie’ laat tegelijkertijd een transitie zien van customer relationship management (CRM) naar customer managed relations (CMR).

Hoewel ik in dit stuk alles heb terug gebracht naar een overzichtelijke 3 trends per futuroloog / trendwatcher wil ik iedereen die op zoek is naar inspiratie en visie aanraden de volledige trendslijsten van de dame en heren te lezen. Ik vond ze erg inspirerend en ze hebben mijn gedachten over de ontwikkelingen van 2010 verder gevormd.

Over de Auteur

Bas van de Haterd Bas van de Haterd is professioneel bemoeial en expert op het gebied van technologie en werk. Hij schreef o.a. de boeken '10 banen die verdwijnen & 10 banen die verschijnen", "de maatschappelijke impact van de zelfrijdende auto" en "(R)evolutie van werk". Hij schrijft over recruitment in de brede zin van het woord en hoe dit beter kan door technologie slim in te zetten. Hij adviseert hier bedrijven over en geeft over dit onderwerp ook regelmatig inspirerende lezingen. Hij is te bereiken op bas@vandehaterd.nl


2.565 views | Reageer (2 reacties)

vandehaterd @ Twitter

Outdoor Recruitment

Wat voor personeel mik je op met zo'n poster op de deur?Wethouder van Verkeer & Vervoer Jeannette Baljeu doopt onderzeeboot RETOnderzeeboot RET rijdt door de straten - wereld haven dagen 1 - maximumMis de boot niet - onderzeeboot RET - maximumKapitein van deze lijn - onderzeeboot RET - wereld havendagen - maximum73764129Werving 1#or manpower ad. Crisis is over#or avans 2#or op anavs 1De ideale (bij)baanlandmacht_tram_08

Categoriën