analyticsDe werkeloosheid in Europa is hoger dan in de VS, met 9,5% van alle Europeanen zonder werk tegen 9,4% van de Amerikanen. Obama is teleurgesteld over dit cijfer in de VS, maar dan moet je je afvragen hoe triest bijvoorbeeld de premier van Spanje (met 18,7% werkeloosheid) zich moet voelen.

Nederland is met 3,2% werkeloosheid (volgens het Europees bureau voor statistiek) het land met de minste werkeloosheid, met name vanwege de werktijdverkorting. Een goede zaak dat die verlengt wordt, hoewel je ook niet tot in het einde der tijden de open wonden moet laten zweren. Dit cijfer moet je overigens wel naast dat van het CBS leggen, dat 4,6% werkeloosheid rapporteerde in juni.

Voor de goede orde, ik heb het idee dat de cijfers iets anders zijn vanwege de tijd waarin men rapporteert. Maar het is heel belangrijk om te bedenken dat 4,6% nog steeds onder de 5% is die gezien wordt als ‘evenwichtswerkeloosheid’. Dat wil zeggen het aantal werkelozen groot genoeg is voor genoeg en goede sollicitanten zonder dat het echt een probleem geeft in aantal werkelozen.

Een beetje een logisch gevolg is dat ook de arbeidsmarktparticipiatie in Nederland in de top zit van Europa, alleen Denemarken scoort beter. Of is het misschien geen gevolg, maar de reden dat wij het beter doen? In Nederland wordt 77% van het potentieel gebruikt, wat erg veel is.

Al met al moeten we misschien toch wel zeggen dat we de laatste jaren, ondanks alle kritiek, best een heel erg goed arbeidsmarkt en economisch beleid hebben gevoerd. Dat onze focus op werk, het niet bang zijn voor outsourcen van goedkopere arbeid en het binnehalen van hoofdkantoren nu wel zijn vruchten afwerpt. Kan het nog beter? Ja, heel veel beter. Onderwijs moet naar een veel hoger niveau en het ondernemersklimaat is ook nog verre van optimaal. Maar ergens is het goed te stellen dat we het helemaal zo slecht niet doen!

Over de Auteur

Bas van de Haterd Bas van de Haterd is professioneel bemoeial en expert op het gebied van technologie en werk. Hij schreef o.a. de boeken '10 banen die verdwijnen & 10 banen die verschijnen", "de maatschappelijke impact van de zelfrijdende auto" en "(R)evolutie van werk". Hij schrijft over recruitment in de brede zin van het woord en hoe dit beter kan door technologie slim in te zetten. Hij adviseert hier bedrijven over en geeft over dit onderwerp ook regelmatig inspirerende lezingen. Hij is te bereiken op bas@vandehaterd.nl


708 views | Reageer (4 reacties)
 • @Bas. Denk dat het feit dat Nederland een erg hoog percentage zelfstandigen heeft (tegenwoordig in alle sectoren, van zakelijke dienstverlening, tot bouw en zorg) zeker ook zijn effect heeft op dat lage werkeloosheidpercentage. Ze worden immers niet meegeteld in de statistieken en zijn momenteel lang niet allemaal aan het werk…

  Niet dat deze flexibilisering van arbeid verkeerd is. Denk dat wanneer de markt weer aantrekt veel organisaties blijvend met flex zullen werken, op alle niveaus.

 • @Bas. Denk dat het feit dat Nederland een erg hoog percentage zelfstandigen heeft (tegenwoordig in alle sectoren, van zakelijke dienstverlening, tot bouw en zorg) zeker ook zijn effect heeft op dat lage werkeloosheidpercentage. Ze worden immers niet meegeteld in de statistieken en zijn momenteel lang niet allemaal aan het werk…

  Niet dat deze flexibilisering van arbeid verkeerd is. Denk dat wanneer de markt weer aantrekt veel organisaties blijvend met flex zullen werken, op alle niveaus.

 • @Hugo Jan, het CBS neemt zzp’ers die meer dan 12 uur willen werken, maar zonder opdracht zitten, in principe mee in haar cijfers. Dit bepaalt het CBS steekproefsgewijs. Mogelijk is dit ook de (deel-)verklaring voor de afwijkingen ten opzichte van de Europese cijfers. Het CPB houdt ook met dit gegeven rekening als zij zegt dat de werkloosheid tot wel 9,5% van de Nederlandse beroepsbevolking kan toenemen.

  @Bas: ja, Nederland heeft een redelijk succesvol arbeidsmarktbeleid gevoerd. Ouderen en vrouwen werken in Nederland (veel) vaker dan Europees gemiddeld. De keerzijde is, dat ze relatief weinig uren werken. Er werken dus veel personen, maar het aantal uren dat gewerkt wordt, is relatief beperkt. Het anderhalfverdienersmodel is de norm in Nederland. En daar is nog wel iets te winnen. Zeker met het oog op de vergrijzing. Dat betekent werk flexibeler inrichten (nou ja, kijk bij de organisaties waar jij interviews houdt), beter toegankelijke kinder- en buitenschoolse opvang, etc.

  Ben het helemaal eens met je conclusie over het onderwijs: dat moet en kan veel beter. De aansluiting op de arbeidsmarkt is vaak ver te zoeken. Afgelopen vrijdag nog werd op een hogeschool letterlijk gezegd: als de studenten maar voldoen aan ONZE normen. Maar niet de normen van de onderwijsinstellingen moeten leidend zijn. Het gaat om de kennis en vaardigheden die studenten nodig hebben om succesvol hun werk te kunnen uitvoeren en daarmee dus Nederlandse organisaties succesvol maken.

 • @Hugo Jan, het CBS neemt zzp’ers die meer dan 12 uur willen werken, maar zonder opdracht zitten, in principe mee in haar cijfers. Dit bepaalt het CBS steekproefsgewijs. Mogelijk is dit ook de (deel-)verklaring voor de afwijkingen ten opzichte van de Europese cijfers. Het CPB houdt ook met dit gegeven rekening als zij zegt dat de werkloosheid tot wel 9,5% van de Nederlandse beroepsbevolking kan toenemen.

  @Bas: ja, Nederland heeft een redelijk succesvol arbeidsmarktbeleid gevoerd. Ouderen en vrouwen werken in Nederland (veel) vaker dan Europees gemiddeld. De keerzijde is, dat ze relatief weinig uren werken. Er werken dus veel personen, maar het aantal uren dat gewerkt wordt, is relatief beperkt. Het anderhalfverdienersmodel is de norm in Nederland. En daar is nog wel iets te winnen. Zeker met het oog op de vergrijzing. Dat betekent werk flexibeler inrichten (nou ja, kijk bij de organisaties waar jij interviews houdt), beter toegankelijke kinder- en buitenschoolse opvang, etc.

  Ben het helemaal eens met je conclusie over het onderwijs: dat moet en kan veel beter. De aansluiting op de arbeidsmarkt is vaak ver te zoeken. Afgelopen vrijdag nog werd op een hogeschool letterlijk gezegd: als de studenten maar voldoen aan ONZE normen. Maar niet de normen van de onderwijsinstellingen moeten leidend zijn. Het gaat om de kennis en vaardigheden die studenten nodig hebben om succesvol hun werk te kunnen uitvoeren en daarmee dus Nederlandse organisaties succesvol maken.


vandehaterd @ Twitter

Outdoor Recruitment

Wat voor personeel mik je op met zo'n poster op de deur?Wethouder van Verkeer & Vervoer Jeannette Baljeu doopt onderzeeboot RETOnderzeeboot RET rijdt door de straten - wereld haven dagen 1 - maximumMis de boot niet - onderzeeboot RET - maximumKapitein van deze lijn - onderzeeboot RET - wereld havendagen - maximum73764129Werving 1#or manpower ad. Crisis is over#or avans 2#or op anavs 1De ideale (bij)baanlandmacht_tram_08

Categoriƫn