sociale-netwerken-internetHet is niets nieuws als ik zeg dat sociale contacten binnen communities altijd een belangrijk onderdeel zijn geweest van het leven van mensen. Interessant is het wel, om te bekijken hoe een oud begrip dat afkomstig is uit het Latijn, tegenwoordig een geheel nieuwe toepassing krijgt. Het woord community is afgeleid van communis, wat op twee manieren uitgelegd kan worden: 1) cum betekent gezamenlijk en 2) munus betekent verplichting, of 1) cum betekent gezamenlijk en 2) unus betekent één. Dat wil zeggen dat een community gezien kan worden als een groep waarin individuen samenkomen op basis van een verplichting ten opzichte van elkaar, of als een groep individuen die samenkomen om één te zijn (Fernback & Thompson, 1995). De opkomst van computer mediated communication en het Internet hebben er voor gezorgd dat sociale contacten zich verplaatsen naar de virtuele wereld en communities zich uitstrekken over geografische grenzen heen. Met name de mogelijkheid om multiway te communiceren en informatie uit te wisselen, biedt de kans om groepen te vormen met gedeelde interesses.

Rheingold (1993) is één van de auteurs die in een vroeg stadium aandacht besteedde aan virtual communities. De auteur definieert virtual communities als “social aggregations that emerge from the Internet when enough people carry on those public discussions long enough, with sufficient human feeling, to form webs of personal relationships in cyberspace” (p.5). Rheingold (1993) geeft daarbij aan dat mensen in virtual communities ongeveer alles doen wat zij in het echte leven ook doen: discussiëren, emoties delen, kennis en informatie geven en nemen, liefde zoeken en vinden, ruziemaken et cetera. Gezien het feit dat werken een groot deel van onze tijd in beslag neemt, is het niet verwonderlijk dat ook op professioneel vlak gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten van virtual communities. Met name het delen van kennis en het opbouwen van een netwerk, zijn activiteiten die meer en meer online plaatsvinden. We kunnen ons afvragen of onze online netwerken en databanken hierdoor niet een deel van de functies van organisaties overnemen. Immers, een virtueel, cross-organisationeel netwerk blijft bestaan, ook als we van organisatie wisselen. Bovendien kunnen we informatie en kennis delen ten behoeve van onszelf en niet ‘alleen’ voor het welzijn van de organisatie. Maar, professionele ontwikkeling en plezierig contact met collega’s en vakgenoten zijn aspecten die er juist om bekend staan bij te dragen aan de tevredenheid over werk en carrière.

Hieruit rijst de vraag of, en zo ja op welke manier de deelname aan virtual communities ons werkleven beïnvloedt. Raken we minder betrokken bij de organisaties waar we werkzaam zijn, of misschien juist meer? Zijn we meer tevreden over onze carrière of maakt het grote netwerk de zaken alleen maar verwarrend? Dit zijn de voornaamste vragen die ik stel in de scriptie die ik schrijf ter afronding van de opleiding Beleid, Communicatie en Organisatie aan de Vrije Universiteit. De theorie die ten grondslag ligt aan de hypothesen, het kwantitatieve onderzoek en de resultaten ervan zal ik de komende maanden posten op deze blog.

Virtual communities zijn er in vele soorten en maten en daarom is het belangrijk om, voordat we verder gaan met het beantwoorden van vragen, duidelijk te bepalen wat er bedoeld wordt met dit begrip in dit onderzoek. Porter (2004) stelde een model op waarin soorten virtual communities worden getypeerd aan de hand van de manier waarop en de context waarin zij ontstaan. De auteur onderscheidt member-initiated communities en organization-sponsored communities. Waar member-initiated communities worden samengesteld en beheerd door de deelnemers, worden organization-sponsored communities gesponsord of opgericht door organisaties met een al dan niet commercieel doel. Dit onderzoek richt zich op de member-initiated communities zoals Twitter en LinkedIn, die bovendien zowel vanuit sociaal als professioneel oogpunt zijn opgezet.

(In de teksten die ik schrijf, verwijs ik vaak naar wetenschappelijke literatuur. Ben je geïnteresseerd in de volledige literatuurlijst? Mail elsa.vanbruggen@gmail.com)

Over de Auteur

Elsa van Bruggen Deze blogger is niet meer actief op RecTec


1.003 views | Reageer (3 reacties)
  • Ik zie het absoluut als kans en zie de vele mogelijkheden voor bedrijven om er meer uit te halen. De bedreiging gedachte komt volgens mij voort uit het ‘oude denken’ waarin voor transparantie geen plaats is. Wanneer je als bedrijf de community de kans geeft om mening te geven is dat alleen maar zinvol. Er wordt toch wel over je gesproken want meningen zijn er altijd. Waarom dan niet op een plaats waar je er zelf ook over kan horen en meelezen en dus wat van kan leren. Zo hebben we bij PeopleXS de klanten de gelegenheid gegeven om deel te nemen in de ideeen voor productontwikkelingen en andere discussies omtrent PeopleXS kennis. De beste ideeën die uit de community naar voren komen (met de meeste votes) worden door ons ontwikkelt. Het stelt ons in staat om écht naar de klant te luisteren en een product te bieden waar ze aan meegewerkt hebben. Het is dus win/win/win, zowel voor de klant als PeopleXS, maar ook voor de prospects die zien dat er echt geluisterd wordt. Om aan andere voorbeelden te denken die daarin gewerkt hebben kan je bijvoorbeeld kijken naar salesforce.com, adobe of nike.com

  • Ik zie het absoluut als kans en zie de vele mogelijkheden voor bedrijven om er meer uit te halen. De bedreiging gedachte komt volgens mij voort uit het ‘oude denken’ waarin voor transparantie geen plaats is. Wanneer je als bedrijf de community de kans geeft om mening te geven is dat alleen maar zinvol. Er wordt toch wel over je gesproken want meningen zijn er altijd. Waarom dan niet op een plaats waar je er zelf ook over kan horen en meelezen en dus wat van kan leren. Zo hebben we bij PeopleXS de klanten de gelegenheid gegeven om deel te nemen in de ideeen voor productontwikkelingen en andere discussies omtrent PeopleXS kennis. De beste ideeën die uit de community naar voren komen (met de meeste votes) worden door ons ontwikkelt. Het stelt ons in staat om écht naar de klant te luisteren en een product te bieden waar ze aan meegewerkt hebben. Het is dus win/win/win, zowel voor de klant als PeopleXS, maar ook voor de prospects die zien dat er echt geluisterd wordt. Om aan andere voorbeelden te denken die daarin gewerkt hebben kan je bijvoorbeeld kijken naar salesforce.com, adobe of nike.com

  • Pingback: Virtual Communities en Organizational Commitment: hypothese 2 | RecTec()


vandehaterd @ Twitter

Outdoor Recruitment

Wat voor personeel mik je op met zo'n poster op de deur?Wethouder van Verkeer & Vervoer Jeannette Baljeu doopt onderzeeboot RETOnderzeeboot RET rijdt door de straten - wereld haven dagen 1 - maximumMis de boot niet - onderzeeboot RET - maximumKapitein van deze lijn - onderzeeboot RET - wereld havendagen - maximum73764129Werving 1#or manpower ad. Crisis is over#or avans 2#or op anavs 1De ideale (bij)baanlandmacht_tram_08

Categoriën