map_of_the_worldIn mijn dagelijkse praktijk kom ik nogal wat werkzoekers van buiten de EU tegen, geïnteresseerd in een baan in Nederland. Veel van deze kandidaten beschikken over een hogere opleiding en specialisatie in bijvoorbeeld IT, wetenschappelijke disciplines of techniek (engineering). Voor deze categorieën zijn er mogelijkheden om als werkgever een werkvergunning te regelen. Ben je als bedrijf hiertoe bereid, dan vergroot je het potentieel aan gekwalificeerde sollicitanten enorm. Bij deze een globaal overzicht van de mogelijkheden.

Markt

Zelfs in de huidige tijd van economische malaise, blijft de behoefte aan hoog opgeleide specialisten groot. Als de economie aantrekt, is de verwachting dat het tekort aan hooggekwalificeerde mensen allen maar zal toenemen vergeleken met de afgelopen jaren. Veel functies in IT of techniek vereisen bovendien niet per sé kennis van het Nederlands, vaak is een goede kennis van het Engels voldoende zeker binnen internationaal opererende organisaties. Branches waarin veel Engelstalig wordt gewerkt zijn bijvoorbeeld olie/gas, offshore, scheepsbouw, luchtvaart, civiele techniek, R&D, wetenschap en software ontwikkeling.

Een goed moment om eens  over de grens te kijken. De regels en procedures voor het regelen van een werkvergunning (of beter: tewerkstellingsvergunning) zijn weliswaar complex, maar in de praktijk is het prima te doen.

Kandidaten van binnen de EU

Allereerst kun je inventariseren voor welke functies Engels eigenlijk voldoende is. Vervolgens kun je mensen van buiten Nederland, maar binnen de EU overwegen. Hier zijn geen verdere regels op van toepassing, arbeid is vrij toegestaan (met een uitzondering voor burgers van Bulgarije en Roemenië). Enige complicaties zijn huisvesting en het feit dat een buitenlandse werkzoeker een BSN-nummer dient te regelen. Dat laatste kost echter hoogstens 2 weken en de meeste werkzoekers kunnen en willen hun huisvesting en verhuizing zelf regelen. Veel mensen verblijven overigens al in Nederland op het moment van solliciteren. U kunt met EU-ingezetenen gewoon omgaan als met iedere andere sollicitant.

Kandidaten van buiten de EU

Hiervoor gelden grofweg 2 opties: of de werkzoeker heeft al toestemming om arbeid te verrichten (de verblijfsvergunning meldt dan in een of andere vorm “arbeid vrij toegestaan”; geen verdere regels van toepassing), of de werkgever zal een tewerkstellingsvergunning moeten regelen via het CWI. Om dit te mogen aanvragen is toestemming noodzakelijk, vervolgens kan een bedrijf vaker tewerkstellingsvergunningen aanvragen.

Hoewel de regels ogenschijnlijk streng zijn voordat je een vergunning mag aanvragen (er is niemand beschikbaar binnen Nederland of de EU, u heeft eerst daarvoor actief geworven, u dient huisvesting te regelen, …), valt dit voor de hoger opgeleide specialisten in de praktijk wel mee. Het betreft dan mensen die vallen onder de kennismigranten regeling (“skilled migrants”).

Criteria

Het belangrijkste criterium is het verwachte salaris. Voor werknemers van onder de 30 is de eis minimaal ca. € 36.000,-, voor werknemers van boven de 30 ca. € 49.000,-. Voldoet een functie hieraan, en vraagt deze om een hoger opgeleide specialist, dan is toestemming vrijwel zeker. De procedure van indiening tot toestemming duurt dan slechts 2 à 3 weken. Vooropgesteld dat er geen foutjes in de aanvraag zitten wat nogal eens schijnt te gebeuren.

Een bijzondere nieuwe categorie betreft pas afgestudeerden aan een Nederlandse instelling voor hoger onderwijs. Voor deze graduates geldt een salariscriterium van slechts ca. € 26.000,-. Tenslotte kunnen burgers van Canada, Australië en Nieuw-Zeeland (onder de 30) een jaar vrij in Nederland werken op basis van het Working Holiday Scheme. Dit dienen zij zelf te regelen en vervolgens kunnen ze bij aankomst 1 jaar werken in Nederland.

Meer informatie

Goede bronnen van informatie, naast gespecialiseerde bureaus zoals die van mijzelf, zijn: www.wetarbeidvreemdelingen.nl, www.werk.nl, www.arbeidsmigratie.nl (portal voor aanvragen) en www.ind.nl.

Deze blog is geschreven door Niels Jordens van Careersinholland

Over de Auteur

Bas van de Haterd Sommige bloggers verlaten RecTec na verloop van tijd, hun blogs blijven echter op de site onder de auteur 'Voormalig Blogger'


1.609 views | Reageer (0 reacties)

vandehaterd @ Twitter

Outdoor Recruitment

Wat voor personeel mik je op met zo'n poster op de deur?Wethouder van Verkeer & Vervoer Jeannette Baljeu doopt onderzeeboot RETOnderzeeboot RET rijdt door de straten - wereld haven dagen 1 - maximumMis de boot niet - onderzeeboot RET - maximumKapitein van deze lijn - onderzeeboot RET - wereld havendagen - maximum73764129Werving 1#or manpower ad. Crisis is over#or avans 2#or op anavs 1De ideale (bij)baanlandmacht_tram_08

Categoriën