swarmDe opkomst van de ZZP’er, of de ZP’er (Zelfstandige Professional) is een trend die buiten kijf lijkt te staan. De politiek maakt zich al zorgen om deze trend, wat meestal een teken is dat hij echt niet meer te stoppen is.

Zelf behoor ik al een aantal jaar tot deze groep en ik zie het inderdaad enkel groeien. Een tegenwoordig steeds meer gehoorde opmerking is echter wel: soms is het jammer. Want bij veel echt leuke, grote projecten heb je toch een bedrijf nodig. Een groter geheel. Maar het is een misvatting om te denken dat alle ZZP’ers enkel eenlingen zijn. Zoals het interview met Ricardo van RISE ook al aangaf, ze verenigen zich steeds meer. In een aantal gevallen onder één vlag, zoals bij RISE, maar in andere gevallen ook in netwerken of zwerven van freelancers. En deze zwermen verplaatsen zich veel sneller dan het traditionele bedrijfsleven doet, want het is niet nodig iedereen mee te krijgen. Je bent namelijk wel een zwerm, maar als je niet mee wilt is dat jouw keuze. Dan blijf je achter.

De opkomst van de ZZP’er, zeker procentueel gezien, zal de komende jaren fors zijn. Want er zitten relatief weinig ZZP’ers in de categorie die nu met pensioen gaat. Dus zelfs als er geen bij zouden komen zou hun aantal procentueel nog fors stijgen. Maar ik voorzie dat steeds meer mensen de vrijheid willen hebben, want dat ik voor velen de echte drijfveer. Ik praat hier niet over de IT’er die meer geld wil verdienen en als het tegen zit weer terug in loondienst gaat. Ik heb het hier over de mensen die de keuze maken zelfstandig te worden vanwege de vrijheid en de mogelijkheden om te ondernemen en kansen te grijpen. En om niet de IT’ers te beledigen, daar zitten ook voldoende IT’ers bij.

De procentueel steeds groter groeiende hoeveelheid ZP’ers (zelfstandige professionals) zal een grote impact hebben op de arbeidsmarkt. In mijn optiek is elk bedrijf dat weigert om met dergelijke mensen zaken te doen, en die zijn er nog voldoende, ten dode opgeschreven. Veel van het grote talent zal namelijk kiezen voor een zelfstandig bestaan en daarmee wel loyaal zijn aan opdrachtgevers, maar niet in dienst zijn van. Dat houdt dus in dat je met deze groep goed moet omgaan, want ze lopen nog eerder weg dan werknemers. Die moeten toch een andere betrekking vinden, deze mensen hebben die al.

Hier spelen op recruitment gebied een paar belangrijke facetten een rol. Ten eerste het opbouwen van een netwerk met professional met wie je vaak en intens samenwerk. Dat is belangrijk omdat vertrouwen een belangrijke rol speelt in een succesvolle samenwerking. Ook moet je met elkaar kunnen communiceren en dezelfde inhoud geven aan bepaalde woorden en termen. Vergeet niet, elk bedrijf is een samenzwering tegen de buitenwereld. De gebruikte afkortingen, woorden en termen kunnen elders een heel andere betekenis hebben. Semantiek heet dat, de betekenis van een woord.

ZP’ers of ZZP’ers zullen dus steeds belangrijker worden op de arbeidsmarkt. Het opzetten van een systeem om hier mee samen te werken en mee om te gaan lijkt mij, voor alle bedrijven in de ‘creatieve en informatie’ hoek essentieel. De vorm van samenwerking kan verschillen, het moet bij de bedrijfssituatie en -filosofie passen. Maar met een steeds groter percentage van de totale populatie die voor deze werkvorm kiest kan je het niet meer negeren.

Belangrijk hierbij om aan te merken is ook de mogelijkheid om zwermen te vormen. Bedrijven die bestaan uit een los-vast verband van zelfstandigen. Deze groepen zullen zich naar buiten toe als één bedrijf kunnen presenteren, zoals bijvoorbeeld RISE, maar ook de professional outsiders van Herbert van Hoogdalem, maar op een hele andere manier gestructureerd zijn. Omdat hier nog geen wettelijke organisatievorm voor is zal dit nu vooral één frontman zijn met een groep erachter, maar ik verwacht dat er in de toekomst een soort maatschap variant zal komen die hier beter bij past.

Deze zwermen zullen bij veel beroepen ook gaan concurreren met bestaande bedrijven. Echter zijn deze bedrijven veel flexibeler en hebben ze meer drive. Immers heeft iedereen een direct belang bij het genereren van sales en het bieden van optimale klanttevredenheid. Hier zal dus voor veel traditionele bedrijven een bedreiging ontstaan.

Ook zal je zien dat in deze groepen steeds meer informatie gedeelt wordt. Informatie met betrekking tot de betalingsmoraal van bedrijven bijvoorbeeld of de manier waarop ze met je omgaan. Het slecht behandelen van één ZZP’er kan dus grote gevolgen hebben in de groepen om deze persoon heen.

De opkomst van de ZP’ers is door de vergrijzing een trend die niet te ontwijken is. HR, recruitment en arbeidsmarkt specialisten bij bedrijven doen er goed aan hun netwerken op te bouwen in deze groep en te onderhouden. Ook doen ze er goed aan om een beleid te maken hoe je met deze mensen omgaat, op het gebied van bijvoorbeeld concurrentie, intellectueel eigendom en beloning.

Over de Auteur

Bas van de Haterd Bas van de Haterd is professioneel bemoeial en expert op het gebied van technologie en werk. Hij schreef o.a. de boeken '10 banen die verdwijnen & 10 banen die verschijnen", "de maatschappelijke impact van de zelfrijdende auto" en "(R)evolutie van werk". Hij schrijft over recruitment in de brede zin van het woord en hoe dit beter kan door technologie slim in te zetten. Hij adviseert hier bedrijven over en geeft over dit onderwerp ook regelmatig inspirerende lezingen. Hij is te bereiken op bas@vandehaterd.nl


844 views | Reageer (3 reacties)

vandehaterd @ Twitter

Outdoor Recruitment

Wat voor personeel mik je op met zo'n poster op de deur?Wethouder van Verkeer & Vervoer Jeannette Baljeu doopt onderzeeboot RETOnderzeeboot RET rijdt door de straten - wereld haven dagen 1 - maximumMis de boot niet - onderzeeboot RET - maximumKapitein van deze lijn - onderzeeboot RET - wereld havendagen - maximum73764129Werving 1#or manpower ad. Crisis is over#or avans 2#or op anavs 1De ideale (bij)baanlandmacht_tram_08

Categoriën